Od dzisiaj rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 maja 2022 (DZ.U. poz 1025) w Polsce został zniesiony stan epidemii, który został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii. Jest to kolejny etap znoszenia ograniczeń, zapoczątkowany 28 marca zniesieniem obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, oraz zniesieniem obowiązku kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Od 1 kwietnia 2022 r. zmieniły się m.in. zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a wykonywany jest test antygenowy.

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2022000102501.pdf#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~