ZUS w ramach wsparcia  dla podmiotów, które mają problemy z opłacaniem składek oferuje umorzenie należności, jednak tylko w konkretnych sytuacjach i po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. O umorzenie może występować:

  • płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca),
  • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny),
  • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
  • pełnomocnik dłużnika.

Wnioski o umorzenie należności można składać w placówkach ZUS lub w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.  Sprawa trafia do doradcy ds. ulg i umorzeń, a następnie do rozpatrzenia przez Centrum Umorzeń. Umorzenie może mieć miejsce gdy ZUS:

  • stwierdzi całkowitą nieściągalność należności, lub
  • uzna, że wnioskodawca jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć w dokumencie pod adresem: https://www.zus.pl/documents/10182/2422424/Centra+umorze%C5%84_podsumowanie_projektu_luty2021_raport.pdf/1b864a85-b315-705d-da51-9fe077a373b0