Płatnicy składek mający trudności w terminowym płaceniu składek z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego mogą zwrócić się do ZUS z wnioskiem o pomoc.  Można ją otrzymać za pośrednictwem doradcy do spraw ulgi umorzeń w ZUS, w następujących formach:

  • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności składek na raty
  • umorzenie odsetek za zwłokę
  • umorzenie należności

Pełna informacja wraz z przydatnymi linkami znajduje się na stronie zakładu pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-maja-problemy-z-oplacaniem-skladek-z-powodu-wprowadzenia-stanu-wyjatkowego/4190835