Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie 20 września 2020 i obejmą około 800 tysięcy firm, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za miesiące objęte wnioskiem lub  miały nadpłatę.

Nie ma konieczności składania odrębnych wniosków, gdyż ZUS wykona całość operacji z urzędu, i poinformuje o tym płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.