Ponieważ związki zawodowe mają prawo do informacji, od których pracowników pracodawca pobrał składki z tytułu przynależności związkowej oraz jaka jest ich wysokość, to pracodawca powinien przekazać związkowi taką informację. Jednak informację taką można przekazać jedynie wtedy, gdy  wysokość składki jest stała i jednakowa dla wszystkich osób. W przypadku gdy składka jest obliczana jako określony procent od wypłacanego wynagrodzenia to staje się możliwe ustalenie jego wysokości, a więc pośrednio dochodzi do przekazania danych co do pozyskiwania których związek zawodowy nie jest uprawniony. W takiej sytuacji konieczne jest znalezienie alternatywnego sposobu przekazania informacji związkowi. Podstawą uprawniającą pracodawcę do przekazania związkowi imienia i nazwiska pracownika wraz z wysokością  składki może być zgoda osoby, której dane dotyczą. Natomiast gdy takiej zgody nie ma, pracodawca mógłby np. przekazywać imienną listę pracowników wyłącznie z informacją
czy składa została odprowadzona, czy też nie. Wyjściem mogłoby też być przekazywanie dwóch list – jednej z danymi osobowymi, a drugiej z kwotami składek, tak by niemożliwe było powiązanie nazwiska z wysokością składki.

Więcej informacji można przeczytać w newsletterze UODO dla IOD: https://news.uodo.gov.pl/lists/