W związku z wyborami w najbliższą niedzielę pojawiło się pytanie, czy będąc na zwolnieniu L4 można pójść zagłosować do lokalu wyborczego bez konsekwencji i utraty zasiłku chorobowego?

Według przepisów z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1732), ubezpieczony podejmując prace w okresie zwolnienia lub wykorzystuje je w nieodpowiednim celu traci te świadczenie.

W stanowisku z 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że wykonywanie zadań członka komisji wyborczej nie jest traktowane jako praca zarobkowa, gdyż jest to pełnienie funkcji społecznej, obywatelskiej, która jest wykonywana dla dobra społeczności. Analogicznie więc można stwierdzić, że skoro członek komisji na L4 nie łamie zasad zwolnienia lekarskiego, to taka sama zasada dotyczy pracownika będącego na zwolnieniu. Wszystko zależy co jest wpisane w zwolnieniu – przypadku zwolnienia z kodem “może chodzić” pójście mimo zwolnienia lekarskiego na głosowanie nie powinno być problemem, natomiast zwolnienie z kodem “musi leżeć” może rodzić konsekwencje w postaci utraty zasiłku chorobowego.

Pamiętać jednak należy że wszelkie orzecznictwo w kwestiach zwolnień lekarskich wynika z indywidualnych stanów faktycznych. Dlatego też przy rozpatrywaniu czy konkretne zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane zgodnie z jego celem niezbędne jest, w ocenie Sądu Najwyższego, uwzględnienie całokształtu okoliczności danego stanu faktycznego i rozstrzygnięcie sprawy w sposób indywidualny.
Takie samo stanowisko podziela minister rodziny i polityki społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską z 13 września 2023 r. (nr 44051).