Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 października (sygn. III KK 249/23) uniewinnił kierowniczkę jednego oddziału IKEA która zwolniła pracownika za homofobiczne wpisy na prywatnej grupie pracowników zakładu.

Sprawa dotyczyła zwolnienia pracownika, który przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii zamieściła na wewnętrznym forum pracowniczym wpis, w którym stwierdził między innymi, że „akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia”, a także zamieścił cytaty mówiące o śmierci w kontekście tego, co powinno spotkać osoby homoseksualne.

Sprawą zajęła się z urzędu prokuratura krakowska, która oskarżyła podpisaną pod zwolnieniem kierowniczkę działu HR w Ikei o przestępstwo dyskryminacji wyznaniowej z art. 194 Kodeksu karnego. Sądy zarówno I jak i II instancji uniewinniły kierowniczkę, co ostatecznie potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 października.

W uzasadnieniu decyzji Sąd podkreślił, że kasacje prokuratury i oskarżyciela posiłkowego zostały uznane za bezzasadne ze względów formalno-prawnych. Zarzuty sformułowane przez prokuratora przypominały formę bardziej skierowaną do sądu I instancji a nie do sądu odwoławczego. SN wskazał również, że szczegółowej wykładni art. 194 k.k. dokonał sąd I instancji, kładąc nacisk na zamiar bezpośredni, kierunkowy oraz intencje sprawcy, a nie dopatrzył się tych znamion u oskarżonej, to nie mógł uznać jej za winną.

Sprawa toczy się jeszcze w sądzie pracy który ma rozstrzygnąć w listopadzie w sprawie bezzasadnego zwolnienia pracownika.