W ramach pomocy przedsiębiorcy określonych branż będą mogli na podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r, a także wystąpić o maksymalnie pięciokrotne świadczenia postojowe.

Wniosek o zwolnienie będzie można składać od 4 maja do 30 czerwca 2021 r., natomiast wniosek o świadczenie postojowe będzie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Link do rozporządzenia: D20210713.pdf (sejm.gov.pl)