Pracodawca, na podstawie rozporządzenia MPiPS z 15.05.1996 ma obowiązek zwolnić z pracy pracownika, który ma zaplanowane obowiązkowe szczepienie bądź badanie lekarskie. Co jednak z dniem wolnym na szczepienie przeciwko COVID-19, które nie jest obowiązkowe?

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym (które potwierdziły, że pracownik nie ma obowiązku wykonania takiego szczepienia) wydało 14 kwietnia 2021 roku stanowisko, w którym uznało, że decyzja o zwolnieniu pracownika z pracy na szczepienie zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, ale również bez zachowania takiego prawa. Innym rozwiązaniem jest udzielenie zwolnienia od pracy w związku z załatwieniem przez pracownika spraw osobistych, czyli tzw. wyjście prywatne, a odpracowanie go jest równoznaczne z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

Istotnym dla pracodawcy przy podejmowaniu decyzji powinien być natomiast fakt, że pracownik po zaszczepieniu jest mniej podatny na zarażenia, a tym samym ma to wpływ na długość i częstotliwość jego nieobecności w pracy.

Stanowisko szerzej omówione jest pod adresem https://www.portalkadrowy.pl/aktualnosci/czy-pracodawca-musi-zwolnic-pracownika-od-pracy-na-szczepienie-na-covid19-odpowiedz-resortu-pracy-z-14-kwietnia-na-zapytanie-portalu-kadrowego-21205.html