Przedsiębiorcy w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej  mogą od 4 maja wystąpić o zwolnienie z opłacania składek t za marzec i kwiecień 2021 r, a także skorzystać maksymalnie pięciokrotnie ze świadczenia postojowego. Wniosek RDZ-B7 o zwolnienie z opłacania składek można składać tylko elektronicznie przez PUE ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Najpóźniej musi on trafić do ZUS do 30 czerwca 2021 r.

Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest przede wszystkim przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19, a także:

  • przychód z przeważającej działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed miesiącem niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.,
  • nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (chyba że ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

Pełne informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-4-maja-mozna-wystapic-o-zwolnienie-ze-skladek-i-swiadczenie-postojowe/3976913