Czy pracownik wykonujący pracę zdalną w domu ma przychód, jeśli firma zwróci mu koszty Internetu, monitora czy fotela biurowego?
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zinterpretował przepisy na korzyść podatników. W interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.817.2020.2.AK wskazał, że wypłaconych pieniędzy nie trzeba doliczać do przychodu pracowników. O interpretację zwróciła się firma, która wypłaciła pracownikom zdalnym jednorazowy ryczałt za zwiększone koszty zużycia mediów, sprzętu biurowego itp. i chciała wiedzieć, czy w tej sytuacji doliczać pracownikom przychód i odprowadzać zaliczki na podatek.

Treść interpretacji: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0114-kdip3-2-4011-817-2020-2-ak-skutki-w-pit-wyplaty-w-185129216