Zapowiedziany przez rząd projekt nowej ustawy wprowadzającej miesięczne zwolnienie od składek ZUS pojawił się 23 stycznia 2024 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji (numer z wykazu UA1). W założeniach wskazano, że projekt ma pojawić się w Sejmie w marcu 2024 roku, a przepisy miałyby zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku.

Głównym celem projektowanych przepisów jest zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzoną działalnością w postaci wakacji od składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze: Pracy i Solidarnościowy dla przedsiębiorców. Wakacje miałyby obowiązywać od 1 października 2024 r i trwać przez jeden miesiąc w roku, co jest zmianą w stosunku do pierwotnych zapowiedzi, w których była mowa o trzech miesiącach zwolnienia. W okresie miesiąca składki miałyby być pokryte z budżetu państwa, w wysokości obliczonej od najniższej podstawy wymiaru dla danego ubezpieczonego. W czasie wakacji składkowych nie będzie konieczności zawieszania działalności firmy, a osoby z nich korzystające będą w dalszym ciągu w systemie ubezpieczeń społecznych. W projekcie wskazano, że wniosek o zwolnienie będzie można złożyć w miesiącu poprzedzającym ten, który ma zostać nim objęty, co oznacza, że będzie można to zrobić nawet ostatniego dnia miesiąca, na dzień przed skorzystaniem ze zwolnienia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał obowiązek rozstrzygnąć o zwolnieniu do 40 dni od dnia złożenia wniosku.

Wakacje składkowe mają dotyczyć wyłącznie własnych składek przedsiębiorcy, czyli nie obejmą składek za pracowników, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo z wakacji mogą skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy. W projekcie nie określono kryterium wielkości przychodów lub dochodów (poza 2 mln euro wysokości obrotów netto lub sumy aktywów), które uprawniałoby do ulgi, co będzie umożliwiało skorzystanie z  przepisów również firmom, które nie odnotowują problemów finansowych. Do ulgi nie kwalifikują się także artyści i twórcy oraz kobiety w ciąży, które deklarują wyższą niż minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wykluczeni zostali również ci mikroprzedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, co ma to przeciwdziałać naciskom dotyczącym przechodzenia na samozatrudnienie.

Obecnie projekt został skierowany do szerokich konsultacji społecznych.

 

Zainteresowanych umowami B2B zapraszamy na szkolenie Współpraca z podmiotami na B2B – zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe 11 kwietnia o godzinie 09:00. Lekturze polecamy także artykuł Wydatki na wyjazd integracyjny osób na B2B a koszt podatkowy.