Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR: 10 pytań o nowe zasady urlopu rodzicielskiego

25 maja 2023 | 15:00 16:00

WYDARZENIE BEZPŁATNE


Kiedy?
25 maja 2023 r., godziny: 15:00 – 16:00


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

  • Jakie będą skutki nie wzięcia urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim?
  • Co wpływa na wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach?
  • Jakie są nowe zasady podziału urlopu rodzicielskiego na części?
  • Czy nowy wymiar 9 tygodni urlopu dla ojca może być dzielony na części?
  • Czy ojciec może wykorzystać urlop rodzicielski także w trakcie urlopu macierzyńskiego matki?
  • Ile i jakie wnioski trzeba złożyć, aby za urlop rodzicielski mieć wypłatę zasiłku w wysokości 81,5%?
  • Czy wniosek o urlop rodzicielski należy składać wraz z tzw. długim wnioskiem o zasiłek macierzyński?
  • Jak rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim?
  • Na jakich zasadach można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?
  • Którzy ojcowie zyskają na podstawie przepisów przejściowych prawo do nowego wymiaru 9 tygodni urlopu rodzicielskiego?

PROWADZĄCY:

Anna Jankowska – wspiera i realizuje projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzeb biznesowych organizacji. Współautorka książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”.Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczała rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzeniem zmianami organizacyjnymi.Prowadzi projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Była współzałożycielką IntraSoft24 gdzie prze 8 lat współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała przez 7 lat w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów. Jest absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA