Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR – Digitalizacja w procesach HR

28 września 2023 | 14:30 15:30

Digitalizacja w procesach HR coraz częściej pojawia się również w tzw. twardym HR, czyli kadrach i płacach i e-teczki połączone z platformą do medycyny pracy i systemami miękkiego HR, a często także z platformą podpisową zaczynają być must have dla organizacji. Aby okiełznać ten temat trzeba na początku drogi przebrnąć przez Kodeks pracy i rozszyfrować zwroty „na piśmie”, „forma pisemna”,  „postać pisemna” czy wreszcie „postać elektroniczna”? Wdrażając nowe rozwiązania trzeba jak najwięcej dokumentów zrobić elektronicznych, żeby jak najmniej skanować papierowych oświadczeń. I właśnie z tą myślą organizujemy webinar dotyczący wstępu do elektronizacji różnych procesów w dziale kadr i płac, który pozwoli uporządkować wiedzę z przygotować założenia do procesów elektronizacji dokumentacji pracowniczej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Kiedy?
28 września 2023 r., godziny: 14:30 – 15:30


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

 • Jak czytać przepisy Kodeksu pracy – czym różni się postać od formy pisemnej?
 • Czy umowa o pracę może być podpisana tylko przez pracodawcę podpisem kwalifikowanym?
 • Kiedy należy na piśmie potwierdzić warunki zawartej umowy o pracę?
 • Czy listy intencyjne i umowy przedwstępne muszą mieć formę pisemną?
 • Wnioski o które absencje mogą być elektroniczne, a o które papierowe?
 • Czy oświadczenia rodziców dzieci do lat 4 i 8 można ustawić w pulpitach pracowniczych?
 • Czy zapoznanie z regulaminami pracy, wynagradzania itp. może mieć postać elektroniczną?
 • Czy zapoznanie z przepisami oraz zasadami BHP musi być na piśmie?
 • Czy skierowania na badania medycyny pracy mogą być wystawiane elektronicznie?
 • Czy zgoda na dobrowolne potrącenia może być wyrażane w platformie elektronicznej?
 • Jak wykonywanie pracy zdalnej zmienia możliwości składania wniosków papierowych?
 • Które wnioski z obszaru rodzicielstwa muszą być pisemne?
 • Czy informacje dotyczące monitoringu pracowników i kontroli trzeźwości muszą być pisemne?
 • Czy konsultacja ze związkiem zawodowym dotycząca wypowiedzenia umowy o pracę musi być na piśmie?
 • Czy PIT-2 może być wypełniany w pulpicie pracowniczym?

PROWADZĄCY:

Anna Jankowska – wspiera i realizuje projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzeb biznesowych organizacji. Współautorka książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa  pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczała rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzeniem zmianami organizacyjnymi.Prowadzi projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Była współzałożycielką IntraSoft24, gdzie prze 8 lat współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała przez 7 lat w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów. Jest absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA