Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR: Kwietniowe zmiany w czasie pracy w ujęciu praktycznym

Ostatnia nowelizacja prawa pracy wprowadziła głównie zmiany w zatrudnianiu pracowników i rodzicielstwie, ale mamy też trochę zmian w obszarze czasu pracy. Zapraszamy na webinar, na którym specjaliści prawa pracy omówią zmiany w czasie pracy, z naciskiem na praktyczne aspekty ich wdrożenia.

WYDARZENIE BEZPŁATNE


Kiedy?
22 czerwca 2023 r., godziny: 15:00 – 16:00


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

  • Jak prawidłowo udzielać nowych przerw w czasie pracy?
  • Czy prawo przerw zależy od czasu faktycznego czy planowanego czasu pracy?
  • Czy szkolenia odbywane poza godzinami czasu pracy będą zawsze nadgodzinami?
  • W jakim przypadku za czas szkolenia pracownik powinien otrzymać dzień wolny od pracy?
  • Jakie ograniczenia w czasie pracy dotyczą rodzica dziecka do lat 4 a jakie rodzica dziecka do lat 8?
  • Czy trzeba na nowo zebrać od pracowników-rodziców zgody na pracę w nadgodzinach?
  • Gdzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy i indywidualny rozkład czasu pracy?
  • Czy rodzice w rodzinach patchworkowych mogą wykorzystać zwolnienie na opiekę nad nie swoim dzieckiem?
  • Jakich argumentów można użyć by odmówić wprowadzenia elastycznej organizacji pracy?
  • Czym się równi obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego od elastycznej organizacji czasu pracy?

PROWADZĄCY:

Anna Jankowska – wspiera i realizuje projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzeb biznesowych organizacji. Współautorka książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa  pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”.Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczała rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzeniem zmianami organizacyjnymi.Prowadzi projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Była współzałożycielką IntraSoft24  gdzie prze 8 lat współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała przez 7 lat w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów. Jest absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA