Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR: 10 pytań o wdrożenie work life balance

27 kwietnia 2023 | 14:30 15:30

WYDARZENIE BEZPŁATNE


Kiedy?
27 kwietnia 2023 r., godziny: 14:30 – 15:30


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

  • Czy nowelizacja związana z wdrożeniem work life balance wymaga zmian w regulaminach pracy?
  • Czy konieczne jest ponowne zebranie od rodziców dzieci do lat 8 zgód na pracę w nadgodzinach i w porze nocnej?
  • Czy konieczne jest opracowanie procedur szkoleniowych?
  • Czy stosując trzymiesięczne umowy na okres próbny trzeba zmieniać ich treść?
  • Czy można połączyć informację o warunkach zatrudnienia z informacją o pracy zdalnej i instytucjach ubezpieczeniowych?
  • Jakie nowe wnioski warto dodać w pulpitach pracowniczych żeby obieg dokumentów był w formie elektronicznej?
  • Czy pracownice przebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich trzeba informować o zmianach?
  • Do kiedy muszą być złożone wnioski o przeliczenie zasiłków tak by nie stracić?
  • Czy wnioski dotyczące nowych uprawnień rodzicielskich mogą być akceptowane przez managerów, czy akceptacji powinny dokonywać działy HR?
  • Gdzie przechowywać nowe dokumenty wynikające z wdrożenia work life balance?

PROWADZĄCY:

Anna Jankowska – wspiera i realizuje projekty elektronizacji i automatyzacji w HR, przy jednoczesnej dużej uwadze na zgodność wdrażanych rozwiązań z przepisami i wyjściu naprzeciw potrzeb biznesowych organizacji. Współautorka książek „Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO”; „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów”.Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami IT, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Dostarczała rozwiązania dla działów HR. Przeprowadziła kilkadziesiąt projektów związanych z wdrożeniami oprogramowania oraz zarządzeniem zmianami organizacyjnymi.

Prowadzi projekty z zakresu doboru systemów oraz audytów systemów do elektronizacji dokumentacji pracowniczej. Była współzałożycielką IntraSoft24 gdzie prze 8 lat współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała przez 7 lat w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy oraz elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów. Jest absolwentką WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału ZIF Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA