Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Rekrutacja i selekcja pracowników – warsztaty dla rekruterów

12 maja | 09:00 26 maja | 14:00

Rekrutacja pracowników jest jednym z największych wyzwań firm w Polsce już od kilku lat, nawet w czasach tzw. „rynku pracodawcy”.  Świat się zmienia w szybkim tempie i wpływa na zmiany na rynku pracy. Zmieniają się oczekiwania wobec kandydatów i często najlepsze nawet dotychczasowe doświadczenie jest już niewystarczające. Kandydaci są coraz lepiej wyedukowani w zakresie rozmów rekrutacyjnych, coraz mniej lojalni, pokoleniowo zmieniło się nastawienie  i motywacja do pracy, oczekiwania wobec pracodawców.

Skuteczny Rekruter powinien posiadać dość szeroki wachlarz kompetencji: skutecznie planować i zarządzać projektem rekrutacyjnym, budować długotrwałe relacje, być kreatywnym i myśleć nieszablonowo, mieć umiejętności sprzedażowe (przekonywanie, negocjacje, egzekucja), mieć wiedzę o rynku pracy, a w końcu mieć umiejętności trafnej oceny kandydatów względem postawionych oczekiwań.

W trakcie 2-dniowego szkolenia przekazujemy wiedzę a także trenujemy umiejętności, które w naszym mniemaniu zwiększą skuteczność Rekrutera i zapewnią większą efektywność prowadzonych procesów rekrutacyjnych. Szkolenie prowadzimy w formie warsztatów. Przekazujemy wiedzę, ale akcent kładziemy na praktyczne ćwiczenia tak aby w jak największym stopniu przygotować Rekruterów do samodzielnego stosowania poznanych metod tuż po szkoleniu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem rekruterskim.


Kiedy?
12 i 26 maja 2023 r., godziny: 09:00 – 14:00

szkolenie dwudniowe:

Dzień 1 – 12 maja

Dzień 2 – 26 maja


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

DZIEŃ 1

Zawód Rekruter

 • Jak wygląda dziś rynek pracy i jak wpływa na sposób rekrutacji?
 • Jaka jest rola i odpowiedzialność Rekrutera w procesie rekrutacji?
 • Relacja Rekruter vs Klient (wewnętrzny/zewnętrzny).
 • Jakie kompetencje powinien mieć Rekruter?

Rekrutacja jako projekt zarządzany przez Rekrutera

 • Etapy procesu rekrutacyjnego.
 • Jak zaplanować aktywności i miary efektywności na każdym etapie procesu rekrutacji aby osiągnąć sukces?
 • Współpraca Rekruter-Klient-Kandydat w całym procesie rekrutacji.
 • Jak zapewnić dobre doświadczenia kandydatom w procesie rekrutacyjnym (candidate experience)?

Przygotowanie profilu kandydata

 • Jak przygotować się do rozmowy z klientem zlecającym rekrutację?
 • Jak prowadzić rozmowę z klientem i badać potrzeby co do poszukiwanego kandydata?
 • Jak pozyskiwać informację o firmie, stanowisku aby zbudować atrakcyjny wizerunek pracodawcy (employer branding)?
 • Jak zbudować profil idealnego kandydata?

Pozyskiwanie kandydatów

 • Jakie są źródła pozyskiwania kandydatów?
 • Jak przygotować chwytliwe ogłoszenie o pracę?
 • Metody wstępnej selekcji kandydatów
 • Co zrobić jeśli kandydatów brak?

Metody diagnozy

 • Czym różnią się kwalifikacje od kompetencji i postawy?
 • Jakie  zweryfikować kwalifikacje kandydatów?
 • Jakie są skuteczne metody badania kompetencji kandydatów?
 • Jakich metod użyć aby odkryć prawdziwą postawę i motywację kandydatów?
 • Jakie testy psychometryczne są stosowane w rekrutacji?
 • Tworzymy matrycę narzędzi rekrutacyjnych.

Prezentacja kandydatów klientowi  i kontraktowanie

 • Kluczowe pojęcia – long lista, short lista itp.
 • Umiejętności sprzedażowe Rekrutera, czyli jak prezentować kandydatów?
 • Jak przygotować list intencyjny? Zalety i wady listu intencyjnego? Inne formy kontraktowania kandydata.
 • Kontraktowanie, czyli jak prezentować ofertę kandydatom?
 • Jak skutecznie zarządzić procesem rekrutacyjnym aby zakontraktowany kandydat rozpoczął zatrudnienie.

Zakończenie procesu rekrutacyjnego

 • Kiedy kończy się proces rekrutacyjny?
 • Relacja z kandydatem klientem po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

DZIEŃ 2

Błędy rekrutacyjne

 • Jakie są najczęstsze błędy rekrutacyjne?

Wywiad jako metoda diagnozy słowem

 • Wywiad ustrukturyzowany, wywiad behawioralny inne wywiady.
 • Jakie są rodzaje pytań i jaka jest ich funkcja? (np. pytania sondujące, otwarte, zamknięte, odzwierciedlające, konfrontujące itp.
 • Budujemy bazę trafnych i ciekawych pytań.
 • Jakich pytań nie zadawać? Czyli kilka słów o aspektach prawnych i savoir vivre rozmowy rekrutacyjnej.

Wywiad behawioralny

 • Co to jest kompetencja?
 • Jak określić wskaźniki behawioralne kompetencji?
 • Jak określić punkt odniesienia czyli skalę oceny kompetencji?
 • Jaka jest struktura i kluczowe elementy wywiadu behawioralnego?
 • Metoda STAR. Co to jest i jak skutecznie prowadzić wywiad korzystając z tej metody.

Wywiad pogłębiony

 • Kiedy stosujemy wywiad pogłębiony?
 • Metoda Lejek. Co to jest i jak skutecznie prowadzić wywiad korzystając z tej metody?

Ćwiczenia praktyczne

 • Ćwiczenia w parach – badanie konkretnych kompetencji z zastosowaniem metody STAR i Lejek.
 • Jak słuchać metodą STAR?
 • Jak czytać między słowami, czyli jak wyłapywać wskaźniki behawioralne kompetencji nawet jeśli nie zadaliśmy pytania?
 • Ćwiczenie praktyczne – symulacja rozmowy rekrutacyjnej z zastosowaniem wszystkich poznanych metod.

„Trudny” kandydat, czyli jaki?

 • Rodzaje „trudnych” kandydatów.
 • Jak rozpoznać, że kandydat kłamie?
 • Jak prowadzić rozmowę z kandydatem milczącym?

Podsumowanie szkolenia

 • SWOT Rekrutera, czyli podsumowanie umiejętności Rekrutera (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)
 • Plan działania Rekrutera po szkoleniu wg metody CO ZACZNĘ ROBIĆ? CO PRZESTANĘ ROBIĆ? CO BĘDĘ KONTYNUOWAĆ?

WYKŁADOWCA:

Agnieszka Mikuszewska – Konsultant HR, psycholog, trener, certyfikowany Coach, certyfikowany Moderator Design Thinking, coach Action learning. Specjalizuje się w tematyce rekrutacji i selekcji pracowników, wdrażania zmian w organizacji, rozwoju przywództwa, budowaniu zaangażowania, budowaniu i zmianie kultury organizacyjnej. Przez kilkanaście lat pracowała w wewnętrznych działach HR w firmach branży FMCG, bankowej i ubezpieczeniowej w roli Experta a potem HR Dyrektora. Jest praktykiem, przeprowadziła setki procesów rekrutacyjnych z zastosowaniem różnych metodologii. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji. Specjalizuje się w diagnozie kompetencji z użyciem metod: AC/DC, ocena 360 stopni, testy psychometryczne (diagnoza osobowości, stylów przywództwa, roli w zespole). Konstruuje i prowadzi programy rozwoju przywództwa. Prowadzi diagnozę kultury organizacyjnej. Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania zmianą, budowania zaangażowania a także sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej.

Cena:

 • 960,00 zł  netto  (1180,80 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Przy zapisie na jedno ze szkoleń dla rekruterów (Prawo pracy dla rekruterów z uwzględnieniem zmian w zawieraniu umów o pracę lub RODO dla rekrutera) obowiązuje 10% zniżki przy zapisie na 2 szkolenia oraz 15% przy zapisie na 3 szkolenia