Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

To wydarzenie minęło.

Warsztaty Prawo pracy dla rekruterów

29 listopada | 09:30 14:30

Rekrutacja jest coraz częściej procesem wydzielonym od działu kadr i prowadzą ją inne osoby niż specjaliści kadrowi, ale one poza wiedzą typowo z obszaru HR muszą mieć także sporą wiedzę z prawa pracy. Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy dedykowaną ofertę szkoleniową dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, która ma na celu wprowadzenie ich w przepisy prawa pracy dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników.

W trakcie szkolenia uwzględnione zostaną szeroko aspekty wynikające ze zmian narzuconych przez RODO w przepisach związanych z rekrutacją i ich najnowsze interpretacje dokonane przez UODO.


Kiedy?
29 listopada 2021 r., godziny: 09:30 – 14:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Podstawy prawne zatrudnienia

 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakim rodzajem umowy jest kontrakt managerski?
 • Jakich elementów unikać w treści umowo o współpracy z samozatrudnionym (B2B)?
 • Jakie są konstrukcyjne cechy stosunku pracy?
 • Co sąd pracy bada ustalając istnienie stosunku pracy?

Umowy o pracę – zasady zatrudniania

 • Ile można zawrzeć z pracownikiem umów na okres próbny?
 • Czy przerwa w zatrudnieniu u pracodawcy pozwala na ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Jak liczymy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony?
 • Czym się różni umowa na czas określony od umowy na czas nieokreślony?
 • W jaki sposób zawierać umowę na zastępstwo innego pracownika?

Umowa o pracę – treść

 • Jakie są niezbędne elementy umowy o pracę?
 • Jak w umowie sformułować miejsce pracy?
 • Kiedy w umowie wpisywać dłuższe wypowiedzenie umowy?
 • Jakie dodatkowe klauzule wpisywać do umów o pracę?
 • Czym różni się umowa o telepracę od klasycznej umowy o pracę?
 • Czy do umowy wpisywać elementy związane z czasem pracy?

Dane osobowe w rekrutacji

 • Czy CV może być wykorzystane w kolejnej rekrutacji?
 • Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?
 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika?
 • Jakie są zasady pozyskania od pracownika dodatkowych danych osobowych?
 • Kiedy można pytać pracownika o niekaralność?
 • Jakie adresy można zażądać od pracownika?
 • Kiedy można żądać numeru telefonu oraz adresu e-mail od pracownika?
 • Czy dane przekazane na potrzeby uczestnictwa w PPK mogą być wykorzystywane w innych celach?

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

 • Kiedy najpóźniej powinna zostać podpisana umowa o pracę?
 • Jaki charakter prawny ma list intencyjny?
 • Czym różni się list intencyjny od umowy przedwstępnej?
 • Z jaką datą nawiązuje się stosunek pracy, jeśli zawieramy umowę o pracę na kilka miesięcy przed zatrudnieniem?
 • Kiedy pracownik powinien wykonać badania wstępne?
 • Kiedy powinno odbyć się szkolenie bhp?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego?
 • Czy zapoznanie z regulaminem pracy powinno nastąpić w pierwszym dniu pracy? 

Prawa i obowiązki pracownika w okresie wypowiedzenia

 • Jakie są długości okresów wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów o pracę?
 • Jak liczy się okresy wypowiedzenia?
 • Kiedy pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy?
 • Na czym polega zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?
 • Jak można się uwolnić od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cena:

 • 350,00 zł  netto  (430,50 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby

Przy zapisie jednej osoby na dwa szkolenia z naszej oferty szkoleń dla rekruterów (RODO dla rekrutera i Rekrutacja i selekcja pracowników – warsztaty dla rekruterów) oferujemy 10% zniżki na każde z nich.