Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Prawo pracy dla rekruterów z uwzględnieniem zmian w zawieraniu umów o pracę

12 kwietnia | 10:00 15:00

Rekrutacja jest coraz częściej procesem wydzielonym od działu kadr i prowadzą ją inne osoby niż specjaliści kadrowi, ale one poza wiedzą typowo z obszaru HR muszą mieć także sporą wiedzę z prawa pracy. Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy dedykowaną ofertę szkoleniową dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, która ma na celu wprowadzenie ich w przepisy prawa pracy dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników. Na szkoleniu omówimy najnowsze zmiany związane z zawieraniem umów o pracę.


Kiedy?
12 kwietnia 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Podstawy prawne zatrudnienia
 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakim rodzajem umowy jest kontrakt managerski?
 • Jakie są konstrukcyjne cechy stosunku pracy?
 • Co sąd pracy bada ustalając istnienie stosunku pracy?
Umowy o pracę – zasady zatrudniania
 • Na jak długo można zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny i od czego to zależy?
 • Czy zawarcie umowy na okres próbny wymaga dodatkowych postanowień w umowie o pracę?
 • Czy można przedłużyć czas trwania umowy na okres próbny? W jakich przypadkach jest to możliwe? Na jak długo i ile razy można przedłużyć umowę na okres próbny? Od czego to zależy?
 • Czy postanowienie o możliwości przedłużenia umowy na okres próbny trzeba wprowadzić do tej umowy?
 • Czy te same strony stosunku pracy mogą ponownie zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Czy obecnie przerwa w zatrudnieniu u pracodawcy pozwala na ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Jak liczymy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony?
 • W jaki sposób i kiedy można zatrudnić pracownika na zastępstwo innego pracownika?
Umowa o pracę – jakie postanowienia należy wprowadzać w umowie o pracę po zmianach?
 • Jakie są niezbędne elementy umowy o pracę?
 • Jak w umowie sformułować miejsce pracy? Jak ustala się miejsce wykonywania pracy w przypadku pracy zdalnej?
 • Czy fakt świadczenia pracy zdalnej trzeba wpisać w treści umowy o pracę?
 • Czy do umowy wpisywać elementy związane z czasem pracy?
 • Czy można w umowie o pracę zakazać podejmowania dodatkowego zatrudnienia? Czy można zawrzeć umowę o zakazie konkurencji?
Dane osobowe w rekrutacji
 • Czy CV może być wykorzystane w kolejnej rekrutacji?
 • Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy? Czy można żądać adresu korespondencyjnego lub adresu zameldowania?
 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika? Czy można żądać danej o stosunku do służby wojskowej?
 • Czy można żądać adresu korespondencyjnego?
 • Kiedy można pytać pracownika o niekaralność?
 • Czy dane przekazane na potrzeby np. uczestnictwa w PPK mogą być wykorzystywane w innych celach?
Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika
 • W jakim momencie rekrutacji należy zapoznać pracownika z wewnętrzną procedurą zgłoszeń dla sygnalistów obowiązującą u danego pracodawcy?
 • Jaki charakter prawny ma list intencyjny? Czym różni się list intencyjny od umowy przedwstępnej?
 • Kiedy nawiązuje się stosunek pracy, w tym jeśli zawieramy umowę o pracę na kilka miesięcy przed zatrudnieniem?
 • Kiedy pracownik powinien wykonać badania wstępne?
 • Kiedy powinno odbyć się szkolenie bhp?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego?
 • Jakie dodatkowe obowiązki muszą spełnione, żeby pracownik rozpoczął wykonywanie pracy zdalnej?
 • Czy zapoznanie z regulaminem pracy powinno nastąpić w pierwszym dniu pracy?
 • Jakie dodatkowe dokumenty pracownik powinien otrzymać przed dopuszczeniem do pracy, jeżeli będzie podlegał monitoringowi albo kontroli trzeźwości lub obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jakie informacje dotyczące warunków zatrudnienia pracownik powinien otrzymać w związku z podjęciem nowego zatrudnienia?
 • Jak szybko pracownik może wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia, w oparciu o które został zatrudniony i jakich elementów umowy może dotyczyć wniosek?
Prawa i obowiązki pracownika w okresie wypowiedzenia
 • Jakie są długości okresów wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów o pracę? Jak liczy się okresy wypowiedzenia?
 • Kiedy pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy?
 • Na czym polega zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia i czy pracownik może o nie wnioskować?
 • Czy w trakcie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub na urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia można podjąć pracę u innego pracodawcy?
 • Czy warto porzucić pracę lub zwolnić się bez wypowiedzenia z winy pracodawcy, żeby podjąć dodatkowego zatrudnienie? Czym ryzykuje pracownik?
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy? Co się stanie, gdy zacznie pracę u innego pracodawcy bez okazania świadectwa pracy z poprzedniego zatrudnienia?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby

Przy jednoczesnym zapisie na szkolenie Rekrutacja oparta na kompetencjach można otrzymać zniżkę -10% na obydwa szkolenia.