Prowadzenie kadr, czy profesjonalne rozliczanie płac to w dzisiejszych czasach spore wyzwanie z wielu względów, z których głównym są ciągłe zmiany w prawie i jeszcze częstsze zmiany interpretacji urzędowych różnych przepisów. Stąd wiele firm decyduje się na outsourcing tej sfery kompetencji pracodawcy, ale odpowiedzialne prowadzenie takiej działalności wymaga również od firm payrollowych ciągłej aktualizacji wiedzy i rozwiązywania na bieżąco wielu praktycznych problemów, na które często nie ma wprost odpowiedzi w przepisach.

Mając powyższe na uwadze proponujemy unikatowe na rynku szkoleniowym rozwiązanie dedykowane tylko do podmiotów profesjonalnie zajmujących się prowadzeniem kadr i płac, którym są mini-szkolenia szyte na miarę potrzeb i bieżących problemów. Mogą one trwać od 3 do 6 godzin i być prowadzone przez specjalistę od prawa pracy lub podatków i ubezpieczeń społecznych lub przez obydwu z nich w przypadku bardziej skomplikowanych i wielowątkowych tematów.

Program takiego szkolenia powstaje u Klienta, który po prostu gromadzi bieżące problemy i pytania i taką gotową listę wysyła do wyceny czasowej i finansowej.

Szkolenie ma więc tak naprawdę formę bardziej konsultacji z zakresu bieżących problemów powstałych u poszczególnych Klientów rozliczanych przez firmę payrollową, czy dotyczących interpretacji zmienianych przepisów.

Nasze szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach kadrowo-płacowych, które często prowadzi dwóch wykładowców, aby pokazać dany temat od strony prawa pracy oraz podatkowej. Większość naszych szkoleń ma formę warsztatową i jest opartych na najnowszych stanowiskach urzędowych oraz orzecznictwie sądowym. Naszą mocną stroną jest praktyczne podejście do nauczanych zagadnień