Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Rewolucyjne zmiany w uprawnieniach rodzicielskich pracowników

4 marca 2022 | 15:00 16:30

WYDARZENIE BEZPŁATNE


Kiedy?
4 marca 2022 r., godziny: 15:00 – 16:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 1. Jakie będą zasady korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy przez pracowników?
 2. Czy obniżenie etatu w ramach elastycznej organizacji czasu pracy będzie korzystniejsze niż obniżenie etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego?
 3. Jakie wnioski urlopowe będą mogły być składane elektronicznie?
 4. Na czym będzie polegało zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?
 5. Jakie będą zasady udzielania urlopów opiekuńczych?
 6. Czy urlopy opiekuńcze będą płatne?
 7. Jak będą udzielane urlopy opiekuńcze w równoważnym czasie pracy?
 8. Jakie zmiany będą dotyczyły urlopów rodzicielskich?
 9. Czy cudzoziemiec będzie mógł w Polsce skorzystać z urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone za granicą?
 10. Czy będzie można nadal odraczać urlop rodzicielski?
 11. Czy będzie można wziąć urlop rodzicielski w dniach?
 12. Czy będzie możliwe skorzystanie ze skrócenia wymiaru czasu pracy z tytułu uprawnienia do urlopu wychowawczego, a potem wykorzystanie całego urlopu wychowawczego?
 13. Jakie zmiany dotkną urlopy ojcowskie?
 14. Na czym będą polegały zmiany w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 14?
 15. Kiedy za urlop rodzicielski będzie wypłacany zasiłek macierzyński w wysokości 70%, a kiedy 81,5%?
 16. Jaka wysokość zasiłku przysługiwała będzie w przypadku urlopu rodzicielskiego przysługującego tylko ojcu dziecka?
 17. Kiedy i w jakim trybie będzie można wystąpić o jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?
 18. Na jakich warunkach ma być zatrudniony pracownik wracający do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?
 19. Jakie pojawią się nowe wykroczenia w Kodeksie pracy związane z rodzicielstwem?
 20. Jakie zmiany powinny pojawić się w treści świadectwa pracy?

WYKŁADOWCY:

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA