Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wdrożenie systemu obsługi zgłoszeń sygnalistów – bezpłatny webinar

24 stycznia | 14:30 15:30

Nowy rząd jako jeden z priorytetów wskazuje poprawę relacji z UE, a to wymaga także wdrażania zaległych dyrektyw, a 2-letni okres opóźnienia dotyczy tzw. dyrektywy dotyczącej sygnalistów. I jest to jeden z pierwszych projektów nowych ustaw, jakie pojawiły się na stronach RCL.

Czym założenia różnią się od poprzednich wersji? Jakie będą obowiązki firm związane z wdrożeniem obsługi zgłoszeń wewnętrznych? Jak szybko trzeba będzie wdrożyć wewnętrzne procedury? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy w trakcie webinaru, podczas którego chcemy pokazać ustawę z dwóch stron – od strony prawa pracy i ochrony danych osobowych.


Kiedy?
24 stycznia 2024 r., godziny: 14:30 – 15.30


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

 1. Jak szybko mają szansę wejść w życie nowe przepisy?
 2. Ile czasu pracodawcy będą mieli na przygotowanie swoich wewnętrznych procedur?
 3. Jakie obowiązki w systemie zgłoszeń sygnalistów będzie miał Rzecznik Praw Obywatelskich?
 4. Jakie podmioty muszą wdrożyć procedury zgłoszeń wewnętrznych?
 5. Z kim należy skonsultować procedurę zgłoszeń wewnętrznych?
 6. Jakie nowe obowiązki w procesach rekrutacyjnych pociągnie za sobą wejście w życie ustawy dotyczącej zgłoszeń sygnalistów?
 7. Jakie są zasady dokonania zgłoszenia i czy mogą być one anonimowe?
 8. Jakie działania uznawane są za działania odwetowe w stosunku do sygnalisty?
 9. Czy ochrona przysługuje tylko sygnaliście, czy także osobom pomagającym przy zgłoszeniu?
 10. Na czym mają polegać działania następcze i kto może je prowadzić?
 11. Jakie działania w ramach procesu obsługi zgłoszeń sygnalistów można zlecić firmom zewnętrznym?
 12. Jak powinny być chronione dane osobowe zgłaszającego?
 13. Jak powinien wyglądać rejestr zgłoszeń wewnętrznych?
 14. Jaka jest retencja danych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem dokonanym przez sygnalistę?
 15. Za jakie czyny grozi odpowiedzialność karna?

PROWADZĄCY:

Łukasz Prasołek – w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Współzałożyciel specjalistycznego wydawnictwa internetowego HR-Ebook poświęconego problematyce prawa pracy, podatków oraz ubezpieczeń społecznych i RODO.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Mirosław Gumularz – radca prawny i doktor nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) oraz normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie i jest wykładowcą na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA