Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Wypadki pracownicze i niepracownicze – procedury postępowania i obowiązki pracodawcy

23 maja | 09:00 14:00

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. Zgodnie z przepisami pracodawca, który nie dopełni powyższego obowiązku podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (za PIP).

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego dowiecie się, jakie są obowiązki pracodawców związane ze zgłoszeniem wypadku, jak postępować przy wypadku zbiorowym oraz czym różni się protokół powypadkowy i dokumentacja powypadkowa.


Kiedy?
23 maja 2023 r., godziny: 9:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 • Rodzaje wypadków, którym mogą ulec osoby pracujące w zakładzie pracy
 • Obowiązek zgłoszenia wypadku do odpowiednich organów
 • Działania pracodawcy a działania przedsiębiorcy po zaistnieniu wypadku
 • Osoby ustalające okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy
 • Różnice w procedurach badania wypadków w zależności od podstawy świadczenia pracy przez poszkodowanych, miejsca wypadku oraz innych okoliczności
 • Niedotrzymanie terminu przeznaczonego na postępowanie powypadkowe
 • Przyczyny wypadku a odpowiedzialność za naruszenia prowadzące do wypadku
 • Wskazywanie wniosków i środków profilaktycznych po wypadku
 • Koszty wypadku dla pracodawcy (uszkodzenie mienia poszkodowanego)
 • Postępowania prowadzone przez uprawnione organy (PIP, prokurator)
 • Wypełnianie statystycznej karty wypadku – praktyczne wskazówki
 • Czy każde zgłoszenie wypadku przez pracownika skutkuje powołaniem zespołu powypadkowego?
 • Jakie obowiązki ma przedsiębiorca tuż po zaistnieniu wypadku zleceniobiorcy?
 • Jakie wypadki podlegają zgłoszeniu organom (prokuratorze i okręgowemu inspektorowi pracy) i przez kogo?
 • Jak postępować przy wypadku zbiorowym, gdy wśród poszkodowanych są osoby pracujące w różnych podmiotach?
 • Czy pracodawca może być członkiem zespołu powypadkowego?
 • Czy wniosek o przeprowadzenie postępowania powypadkowego skierowany przez pracodawcę poszkodowanego do podmiotu, na terenie którego do niego doszło, jest wiążący dla tego podmiotu?
 • Czy należy rozszerzyć skład zespołu powypadkowego pracodawcy o osobę reprezentującą podmiot, na terenie którego doszło do wypadku?
 • Czy świadek może być tylko naoczny?
 • Czy w czasie delegacji służbowej może dojść tylko do wypadku traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy czy także do wypadku przy pracy?
 • Czy protokół powypadkowy i dokumentacja powypadkowa to to samo?
 • Jak określić środki profilaktyczne po wypadku, gdy doszło do niego na terenie innego pracodawcy lub w podróży służbowej?

WYKŁADOWCZYNI:

Karolina Główczyńska-Woelke – Ukończyła z wyróżnieniem Politechnikę Poznańską, specjalność Ergonomia i Inżynieria Jakości, w roku 2006 zdobyła uprawnienia państwowego inspektora pracy w toku aplikacji administracyjnej. Specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, emerytur pomostowych oraz ergonomii praktykując oraz prowadząc wykłady m.in. na uczelniach wyższych (studia podyplomowe) oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Jest czynną uczestniczką krajowych oraz międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie i umiejętności na bieżąco wykorzystuje podczas prac w gremiach międzynarodowych, w tym w grupach roboczych Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (GR ds. strategii oraz pojawiających się zagrożeń). Pracuje jako ekspertka podczas europejskich kampanii prewencyjno-kontrolnych w zakresie przeciwdziałania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wynikających ze środowiska pracy oraz bhp pracowników tymczasowych. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, „BHP w praktyce” oraz publikowanych podczas konferencji.

Cena:

480 pln netto (590,40 pln brutto) za udział 1 osoby w szkoleniu.

Zapraszamy również na czerwcowy webinar: Dokonywanie kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego w firmie