30 grudnia 2022 na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się ostateczne objaśnienia dotyczące druku PIT-2 w wersji numer 9, a także PIT-2a i PIT-3. Nowa wersja zastąpiła opublikowany przez Ministerstwo 8 grudnia 2022 projekt objaśnień. Projekt do 15 grudnia był poddawany konsultacjom, które jednak nie nie doprowadziły do zmiany pierwotnej wersji formularza PIT-2.

PIT-2 w nowej, 9 wersji, zawiera trzy oświadczenia oraz cztery wnioski. W objaśnieniach z 30 grudnia Ministerstwo potwierdziło, że złożone oświadczenia i wnioski “dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Obecnie ustawa PIT nie zawiera wyjątku od tej reguły. W konsekwencji wszystkie oświadczenia i wnioski są wieloletnie, chyba że uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.”

Minsterstwo zwraca w objaśnieniach uwagę, że PIT-2 nie jest formularzem obowiązkowym, gdyż te same te same wnioski i oświadczenia można złożyć płatnikowi w inny sposób.

Objaśnienia można pobrać bezpośrednio ze strony Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-30-grudnia-2022-r-dot-oswiadczen-i-wnioskow-majacych-wplyw-na-wysokosc-zaliczek-na-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-obliczanych-przez-platnikow-tego-podatku