Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza “OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”, czyli PIT-2, który zacznie obowiązywać od stycznia 2023 roku.

W stosunku to poprzednich wersji formularza nowa, 9 już wersja PIT 2 została znacząco rozszerzona, i obecnie łączy w sobie pięć oświadczeń i trzy wnioski, a wypełniać go mają nie tylko pracownicy zatrudnieni na etacie, ale również zleceniobiorcy, wykonawcy dzieł, członkowie zarządów i menedżerowie  na kontraktach, a także osoby zatrudnione na kilku etatach.

Złożenie nowego formularza konieczne będzie jedynie w sytuacji, gdy wskazany w poprzednich oświadczeniach stan faktyczny uległ zmianie. Druk można składać w formie pisemnej, ale także w sposób przyjęty u danego pracodawcy, czyli np. poprzez program kadrowo-płacowy.

Nowy wzór formularza można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

Zapraszamy na szkolenie, ka którym przybliżymy również kwestie związane z nowym PIT-2 w świetle umów cywilnoprawnych:

https://praktyczneszkolenia.com/event/umowy-cywilinoprawne/