Od kiedy wypłacany jest zasiłek macierzyński w nowej wysokości? Czy przysługuje dzieciom, urodzonym przed dniem wejścia w życie zmian? Ustawa z 9 marca 2023 r. daje możliwość wypłaty zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości także rodzicom dzieci, które urodziły się przed dniem wejścia w życie zmian. Kwestie te regulują dwa artykuły nowej ustawy – art. 39 i art. 40:

  • 26 kwietnia 2023 r. pobierali już zasiłek macierzyński (art. 39)
  • Złożyli wniosek o zasiłek macierzyńskie przed 26 kwietnia 2023 r., ale na dzień 26 kwietnia jeszcze nie rozpoczęli pobierania świadczenia (art. 40)

W obydwu przypadkach w celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony składa wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej do 17 maja 2023 r. Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje w przypadku zastosowania art. 39 począwszy od dnia wejścia w życie ustawy do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli zastosowanie maja przepisy art. 40  to termin biegnie w zależności od stanu faktycznego, gdyż przepis ten nie wskazuje konkretnej daty.

Gdy ubezpieczony przed 26 kwietnia 2023r.  złożył wniosek o zasiłek macierzyński, ale do 26 kwietnia nie pobrał zasiłku ani razu zastosowanie ma art. 40 ustawy. Pytanie powstaje, czy gdy np. matka urodziła dziecko 8 kwietnia i zasiłek po raz pierwszy otrzyma za kwiecień to czy przysługuje on w nowej wysokości za cały wskazany we wniosku okres czyli od 8 kwietnia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w stanowisku z 17 maja 2023 roku udzielił jasnej odpowiedzi, wskazując, że zasiłek w nowej wysokości przysługuje za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w tym także za okres przed 26 kwietnia 2023 r. Ubezpieczonej, która złożyła wniosek w wymaganym terminie do 17 maja 2023 r. zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% przysługuje od 8 kwietnia 2023 r.

Zainteresowanym tematyką zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich po najnowszych zmianach w przepisach prawa pracy polecamy szkolenie Uprawnienia rodzicielskie po zmianach w przepisach prawa pracy.