28 września 2022 sąd holenderski wydał wyrok dotyczący zwolnionego pracownika, który odmówił włączenia kamery podczas szkolenia on-line. W wyroku sąd potwierdził, że pracodawca może żądać od pracownika włączenia kamery podczas szkolenia, oraz może stosować monitoring wideo w uzasadnionych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Wyrok dotyczył sprawy, w której pracodawca zwolnił pracownika za brak włączonej kamerki podczas szkolenia online. Pracownik odmówił wykonania polecenia, motywując to naruszeniem prywatności i dyskomfortem, związanym z monitorowaniem przez 9 godzin dziennie. Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik udał się do sądu żądając unieważnienia wypowiedzenia oraz odszkodowania. Sąd przyznał częściowo rację pracownikowi i uznał, że pozostawienie włączonej kamerki na 9 godzin może naruszać prywatność pracownika.

Jednakże w czasie spotkań zdalnych czy szkoleń możliwość zobaczenia rozmówcy czy uczestnika jest wartością słusznie chronioną przez pracodawcę, i często jest to praktyka wymagana przez zwyczaje biznesowe.

Z wyrokiem można zapoznać się na stronie: https://gdprhub.eu/index.php?title=Rb._Zeeland-West-Brabant_-_10072897_AZ_VERZ_22-61