28 września 2022 sąd holenderski wydał wyrok dotyczący zwolnionego pracownika, który odmówił włączenia kamerki podczas szkolenia online. W wyroku sąd potwierdził, że pracodawca może żądać od pracownika włączenia kamery podczas szkolenia, oraz może stosować monitoring wideo w uzasadnionych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Wyrok dotyczył sprawy, w której pracodawca zwolnił pracownika za brak włączonej kamerki podczas szkolenia online. Pracownik odmówił wykonania polecenia, motywując to naruszeniem prywatności i dyskomfortem, związanym z monitorowaniem przez 9 godzin dziennie. Po otrzymaniu wypowiedzenia pracownik udał się do sądu żądając unieważnienia wypowiedzenia oraz odszkodowania. Sąd przyznał częściowo rację pracownikowi i uznał, że pozostawienie włączonej kamerki na 9 godzin może naruszać prywatność pracownika.

Jednakże w czasie spotkań zdalnych czy szkoleń możliwość zobaczenia rozmówcy czy uczestnika jest wartością słusznie chronioną przez pracodawcę, i często jest to praktyka wymagana przez zwyczaje biznesowe.

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie? Kto może dokonywać kontroli w domu pracownika? Zainteresowanym tematem ochrony prywatności i kontroli pracowników na pracy zdalnej polecamy artykuł Łukasza Prasołka na blogu Praktycznych Szkoleń. Zapraszamy do lektury: W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie?

Z pełną treścią wyroku można zapoznać się na stronie GDPRhub.