Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie regulacje nakazujące podatnikom, płatnikom, a także osobom wykonującym zawody zaufania publicznego, takim jak adwokaci, radcowie prawni, czy doradcy podatkowi raportować organom podatkowym planowane lub wdrażane schematy podatkowe.

W dużym uproszczeniu ustawodawca nałożył na wyżej wymienione grupy osób obowiązek informowania o wdrażanych w przedsiębiorstwach modelach biznesowych, których skutkiem byłoby zmniejszenie zobowiązań podatkowych. Dla przykładu obowiązkiem raportowania objęte są działania zmierzające do wdrożenia 50% kosztów uzyskania przychodu przy umowach o pracę.

Ostatnio Ministerstwo Finansów opublikowało ponad 100 stronicowe objaśnienia do przepisów regulujących raportowanie schematów podatkowych.