Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, że już we wrześniu 2024 roku ma być gotowy wstępny projekt strategii migracyjnej na lata 2025-2030, a w grudniu 2024 roku ma być gotowa jego wersja ostateczna. Oznacza to, że od stycznia 2025 r. będą mogły zacząć się prace nad nową ustawą o cudzoziemcach, która ma być gotowa w czerwcu 2025 roku.

Projekt ma być przygotowany na podstawie raportu, a ten w oparciu o wyniki ankiety przygotowanej po konsultacjach z Komitetem Badań nad Migracjami PAN. Ma ona zawierać zestaw pytań dotyczących migracji i polityki migracyjnej i ma trafić do podmiotów zajmujących się polityką migracyjną. Ankietę będzie można wypełnić w okresie kwiecień-czerwiec zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

A z bliższych wydarzeń, to już 7 lutego 2024 roku planowane jest pierwsze posiedzenie reaktywowanego w styczniu Międzyresortowego Zespołu do spraw Migracji, którego zadaniem będzie koordynacja prace związanych z zarządzaniem procesami migracyjnymi.

 

Zainteresowanym kwestiami polityki migracyjnej polecamy szkolenie Cudzoziemcy w kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i Służby Granicznej, już 23 maja. Zapraszamy!