W wyroku z dnia 11 października 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że poczęstunek w firmowej kuchni dla osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia nie mogą być uznane za koszty, gdyż nie są związane z przychodami spółki (wyrok sygn. akt II FSK 326/21)

NSA podważył tym samym wyrok sądu niższej instancji, który argumentował, iż wydatki na artykuły spożywcze oraz usługi gastronomiczne mają na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, a także podnoszą motywację do pracy oraz sprzyjają dobrym relacjom miedzy pracownikami, co w efekcie przekłada się na wzrost wydajności pracy i tym samym przełoży się na jej przychody. Nieistotna jest przy tym forma zatrudnienia, gdyż zarówno pracownicy na etacie a osoby samozatrudnione realizują te same cele, które mają służyć uzyskaniu przychodów przez spółkę.

Natomiast w ocenie NSA osoba samozatrudniona działa samodzielnie i na własny koszt, więc osoby pozostające na umowach cywilnoprawnych lub prowadzące własną działalność należy traktować jak wspólników, kontrahentów czy usługodawców, a nie jak pracowników którzy pracują na przychody firmy, wobec których można zastosować przepisy art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, który odnosi się do kosztów uzyskania przychodu.

Nawet jeśli spotkania przy kawie czy poczęstunku w firmowej kuchni mają wpływ na poprawę współpracy pracowników, którzy wykonują te same obowiązki, to nie można tych poczęstunków tłumaczyć koniecznością motywowania do lepszego prowadzenia własnej działalności osób samozatrudnionych. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wydatki takie należy uznać za wydatki na reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT, zgodnie z którym do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów reprezentacji, a w szczególności kosztów poniesionych na usługi gastronomiczne, żywność czy napoje.

Zainteresowanych tematyką umów cywilnoprawnych polecamy szkolenie Umowy cywilnoprawne w 2024 roku, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku. Serdecznie zapraszamy.