Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Umowy cywilnoprawne w 2024 roku

24 września | 09:00 13:30

Zapraszamy na szkolenie poświęcone umowom cywilnoprawnym, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą kluczowych aspektów zawierania i realizacji umów w Polsce, analizując różnice i podobieństwa między umową zlecenia, umową o dzieło oraz umową o pracę. Przyjrzymy się także aktualnym zasadom wynagradzania w świetle obowiązujących przepisów oraz opodatkowaniu umów cywilnoprawnych. Omówione zostaną także kwestie ubezpieczeniowe dotyczące tych umów, w tym zagadnienia związane ze składkami społecznymi i zdrowotnymi.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych kwestii, w tym również zmian w zakresie umów cywilnoprawnych z punktu widzenia różnych regulacji. W ramach szkolenia zostaną także omówione wybrane i stwarzające najwięcej wątpliwości kwestie związane z rozliczeniami wynagrodzeń zleceniobiorców. Poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparte na aktualnych wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów kadr i płac, którzy odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe zleceniodawcy, a także osoby obowiązane do negocjowania i zawierania umów.Kiedy?
24 września 2024 r., godziny: 09:00 – 13:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy
 • Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice.
 • Umowa o dzieło versus umowa zlecenia – przykładowe orzecznictwo SN w sprawie umów z wykładowcami i artystami.
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń SN.
Płaca minimalna w umowach zlecenia
 • Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
 • Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2023 roku
 • Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
 • Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.
Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich
 • Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
 • Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu
 • Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych
 • 50% koszty a próby artystyczne
 • Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 • Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów podatkowych
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych od stycznia 2023 roku
 • Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy
 • Zasady składania nowych oświadczeń przez zleceniobiorców dla potrzeb obliczenia zaliczek
 • Kwota wolna od opodatkowania przy umowach cywilnoprawnych
 • Zasady podziału kwoty wolnej przy kilku umowach
 • Umowa o pracę i zlecenia z jednym podmiotem a kwota wolna
 • Zasady wypełniania PIT-2 przez zleceniobiorców
Zwolnienie dochodów z umów zlecenia osób do 26 roku życia, z pracującymi seniorami, rodzicami 4+ i osobami powracającymi z zagranicy
 • Zasady zwolnienia wynagrodzeń w ramach ulg podatkowych
 • Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia przy których pozostałe ulgi
 • Oświadczenia składane przez zleceniobiorców korzystających z ulg
 • Odpowiedzialność za błędy przy zastosowaniu ulg
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zawartych z zagranicznymi podmiotami
 • Różnice w opodatkowaniu zapraszanych zleceniobiorców z Polski i z zagranicy.
 • Certyfikat rezydencji zagranicznych zleceniobiorców – skutki posiadania i jego braku.
 • Informacje podatkowe wystawiane w przypadku zleceniobiorców z zagranicy.
 • Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych – diety, zwrot kosztów, wyżywienie.
 • Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych zleceniobiorców a ich przychód podatkowy.
Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń zleceniobiorców
 • PPK a lista płac
 • Podstawa obliczenia wpłat do PPK
 • Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
 • Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy
 • Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
 • Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy.
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia.
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych.
 • Finansowanie kosztów dojazdu zagranicznych artystów a składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek za granicą.

WYKŁADOWCA:

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Autor e-booków o tematyce płacowej i podatkowej ukazujących się w wydawnictwie HR E-book. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena:

 • 480 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Przy zapisie na szkolenie Współpraca z podmiotami na B2B – zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe obowiązuje zniżka -10% na obydwa szkolenia.