Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Egzekucja komornicza oraz potrącenia z wynagrodzeń w praktycznych przykładach w 2024 roku 

23 września | 10:00 15:00

Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z przepisami przygotowaliśmy nowe, wyjątkowe szkolenie: “Egzekucja komornicza oraz potrącenia z wynagrodzeń w praktycznych przykładach w 2024 roku”, dedykowane wszystkim, którzy w swojej praktyce zawodowej mają do czynienia z zagadnieniami egzekucji komorniczej i potrąceń wynagrodzeń. Szkolenie uzupełnione jest o analizę praktycznych przykładów, które umożliwią uczestnikom przygotowanie się nawet na najbardziej skomplikowane i nietypowe sytuacje.

Podczas szkolenia omówimy obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników. Przyjrzymy się także postępowaniu w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym oraz zbiegu egzekucji kilku komorników. Zaprezentujemy również sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia i zasady obliczania kwoty wolnej od potrąceń. Podczas szkolenia szczegółowo omówione zostaną też obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń oraz obowiązki informacyjne wobec komorników. Przyjrzymy się także postępowaniu w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym oraz zbiegu egzekucji kilku komorników. Zaprezentowane zostaną również sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia i zasady obliczania kwoty wolnej od potrąceń. Program szkolenia obejmuje także praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia, takie jak postępowanie w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych oraz egzekucji z różnych świadczeń.

Szkolenie uwzględnia praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia, takie jak postępowanie w przypadku zbiegu potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych oraz egzekucji z różnych świadczeń, prowadzone jest w formie warsztatowej z licznymi ćwiczeniami i przykładami.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracodawcom, księgowym, pracownikom działów kadr oraz wszystkim osobom zainteresowanym głębszym zrozumieniem procesów egzekucyjnych i potrąceń wynagrodzeń. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem szkolenia.


Kiedy?
23 września 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych
 • Przepisy regulujące kwestie dokonywania potrąceń.
 • Informacje jakie pracodawca zobowiązany jest przekazać organom egzekucyjnym.
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia pracownika, który posiada zajęcie.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji kilku komorników.
 • Nowe uprawnienia komorników.
 • Postępowanie w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Postępowanie w przypadku alimentów na podstawie tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela.
 • Kara pieniężna za niewywiązanie się z obowiązków informacyjnych.
 • Dokonać potraceń dla uczestnika PPK.
Tytuły oraz hierarchia dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • Rodzaje i kolejność potrąceń.
 • Potrącenia alimentacyjne bez udziału komornika.
 • Zajęcie diet z tytułu podróży służbowej pracownika na należności alimentacyjne.
 • Udzielanie porządkowej kary pieniężnej a wpływ na potrącenia z wynagrodzeń.
Kryteria determinujące wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika
 • Dopuszczalna kwota potrącenia względem uzyskanego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.
 • Kwota wolna od potrąceń w 2024 r.
 • Kwota wolna od potrąceń niewymagająca zgody pracownika.
 • Kwota wolna od potrąceń dobrowolnych.
 • Uproszczony schemat czynności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę.
 • Świadczenia podlegające potrąceniu na rzecz należności alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Sposób obliczania dopuszczalnej kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Zasady obowiązujące podczas obliczania kwoty wolnej od potrąceń
 • Wysokość kwoty wolnej od potrąceń.
 • Kwota wolna od potrąceń w razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Kwota wolna od potrąceń w pierwszym miesiącu kolejnego roku, przy przesunięciu terminu wypłat.
Obliczanie kwoty potrącenia krok po kroku – checklista
Praktyczne problemy związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia
 • Jak ma postąpić  pracodawca w przypadku więcej niż jednego zajęcia tego samego wynagrodzenia?
 • Dokonywanie  potrącenia na poczet egzekucji alimentacyjnej z kilku wypłat dokonanych w różnych dniach tego samego miesiąca.
 • Co to jest zbieg potrąceń obligatoryjnych z dobrowolnymi?
 • Czy możliwa jest egzekucja z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej?
 • Potrącenia ze świadczenia urlopowego nauczyciela.
 • Udzielanie zgody na potrącenia rat pożyczki z ZFŚS w treści umowy o pożyczkę.
 • Obliczenia i potrącenia składki związkowej.
Potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe dokonanie ustalenia kwoty potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy.
 • Prawidłowe ustalenie podstawy obliczenia kwoty wolnej od potrąceń.
Dokonywanie potrąceń dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę w praktyce
 • Kwoty wolne od potrąceń a rodzaj potrącenia.
 • Zgoda pracownika na dobrowolne potrącenie.
 • Potrącenia składek związkowych, rat pożyczek ZFŚS i PKZP, ubezpieczenia grupowego itp.
 • Potrącenia rat pożyczek zaciągniętych w bankach.
 • Czym jest nadpłata wynagrodzenia i czy jest możliwość dokonania potrącenia?
 • Zbieg potrąceń obowiązkowych i dobrowolnych.
Dokonywanie potrąceń z zasiłków chorobowych  w 2024 r
 • Przepisy regulujące możliwość dokonywania potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.
 • Kwota, od której ustalana jest kwota potrącenia.
 • Limity potrąceń.
 • Nowa kwota wolna od potrąceń.
 • Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku wypłaty zasiłku za część miesiąca.
 • Dobrowolne potrącenia z zasiłków.
 • Potrącenia  z zasiłków w przypadku zbiegu potrąceń  obowiązkowych i dobrowolnych.
 • Potrącenia  z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.
 • Jakie są różnice między egzekucją z wynagrodzenia i zasiłku?
Odpowiedzialność za uchybienie obowiązkowi dokonywania potrąceń sum egzekwowanych
WYKŁADOWCA

Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA – od 28 lat główna księgowa, właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 25 lat trenerka grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Cena:

480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby