Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało stanowisko w sprawie zasiłku za urlop rodzicielski za życiem. Nowelizacja kodeksu pracy z 9 marca 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 641) wprowadziła nowe wymiary  urlopu rodzicielskiego. Dla rodziców dziecka mającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, tzw. ustawa ,, za życiem” (Dz.U. z 2023 r. poz. 1923) wydłużyła wymiar urlopu dla rodziców urodzonych ciężko chorych dzieci odpowiednio 65 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka) lub 67 tygodni (przy urodzeniu dwójki lub więcej dzieci). W wymiar urlopu wchodzi również 9 tygodni przysługujących każdemu rodzicowi, przy czym jest to urlop, którego nie można przenieść na drugiego rodzica.

Powyższe zmiany wpłynęły również na sposób wypłaty zasiłku. Pracownica, której dziecko ma zaświadczenie “za życiem”, ma do wyboru pobieranie zasiłku macierzyńskiego w wysokości:

  • na zasadach ogólnych – 100 proc. podstawy wymiaru przez 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 70 proc. podstawy wymiaru przez 56 tygodni urlopu rodzicielskiego (9 tygodni pozostaje dla ojca),
  • na podstawie wniosku określonego w art. 30a ustawy zasiłkowej – 81,5 proc. podstawy wymiaru przez łącznie 76 tygodni (20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 56 tygodni urlopu rodzicielskiego, a 9 tygodni urlopu rodzicielskiego pozostaje dla ojca) urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego,

Co jednak w przypadku, gdy pracownica złożyła wniosek z art. 30a ustawy zasiłkowej, ale nie zdecydowała się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego  a na urlop zdecyduje się ojciec? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśniło w stanowisku z 15 listopada, że w przypadku gdy matka dziecka zrzeknie się urlopu rodzicielskiego albo weźmie go w częściach, a pozostałą część urlopu odda ojcu dziecka to w takiej sytuacji za pierwsze 9 tygodni tego urlopu przysługuję 70 % zasiłku a pozostała część będzie wynosić 81,5% podstawy zasiłku.

MRiPS również wyjaśniło że w przypadku gdy matka dziecka kwalifikującego się do zaświadczenia ,,za życiem” urodziła przed wejściem ustawy czyli przed 26 kwietnia 2023 r. lub korzystała już z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego również ma prawo do przedłużonego urlopu rodzicielskiego oraz wysokości 81,5% podstawy zasiłku pod warunkiem że został złożony wniosek do 21 dni po porodzie. Gdy wniosek nie został złożony wypłata zasiłku pozostawała na zasadach przed nowelizacją. Natomiast jeśli matka dziecka wykorzystała już urlop rodzicielski przed wejściem ustawy w życie jej również przysługuję część wydłużonego urlopu rodzicielskiego w wysokości 81,5% zasiłku.

 

Tym, którzy chcieliby zgłębić temat urlopów rodzicielskich polecamy najnowszy e-book Moniki Frączek, Urlop rodzicielski po zmianach w 2023 roku wydawnictwa HR E-book. Zapraszamy także na szkolenie Zasiłki od teorii do praktyki, podczas których pochylimy się nad urlopami rodzicielskimi i zasiłkami opiekuńczymi.