Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zasiłki – zmiany przepisów oraz interpretacji przepisów dotyczących podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia  chorobowego.

27 maja | 10:00 15:00

Zapraszamy na warsztaty dotyczące najnowszych zmian w zasiłkach i przepisach dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Omówione zostaną nowe podstawy wymiaru zasiłku. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie uprawnienia przysługują osobom z odroczonym urlopem rodzicielskim, jakie są zmiany w płatnościach i kwestiach przejęcia uprawnień po matce oraz jakie są scenariusze przeliczenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku wprowadzenia zmian w trakcie trwania urlopu.

Podczas warsztatów poruszone zostaną również kwestie związane z nowymi procedurami składania wniosków dotyczących urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Uczestnicy zapoznają się też z najnowszym rozporządzeniem MRiPS dotyczącym wniosków związanych z uprawnieniami pracowników w kontekście rodzicielstwa oraz związanymi z tym dokumentami, a także najnowsze wytyczne ZUS odnośnie podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji korzystania ze zwolnienia z powodu siły wyższej.


Kiedy?
27 maja 2024 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 • Wymiar urlopu macierzyńskiego na podstawie kodeksu pracy
 • Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez krótszy okres
 • Wypłata zasiłku macierzyńskiego innemu członkowi najbliższej rodziny
 • Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego
 • Rezygnacja z zasiłku macierzyńskiego
 • Praca na urlopie macierzyńskim u innego pracodawcy
 • Wysokość  zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu  opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie
 • Zasiłek macierzyński w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka w ramach rodziny zastępczej

Zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim

 • Składanie wniosków o urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński
 •  Dzielenie urlopu rodzicielskiego na części
 •  Urlop rodzicielski zastrzeżony wyłącznie dla jednego rodzica
 • Zasiłki macierzyńskie w wysokości 70% i w wysokości 81,5%
 • Uprawnienia  dla pracowników którzy w dniu 2 sierpnia 2022 roku przebywali na urlopie rodzicielskim lub byli do niego uprawnieni.

 Urlopy  ojcowskie

 •  Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim
 • Zasiłek macierzyński na urlopie ojcowskim dla dzieci urodzonych do 25 kwietnia 2023 roku oraz urodzonych od 26 kwietnia 2023 roku
 • Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Zasiłki chorobowe

 • Nabywanie  prawa  do  zasiłku  chorobowego
 • Okresy wyczekiwania na wynagrodzenie za czas choroby oraz na zasiłek chorobowy
 • Co zaliczamy do okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy
 • Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia
 • Okoliczności wyłączające prawo do zasiłku chorobowego
 • Wysokość zasiłków chorobowych.
 • Okres zasiłkowy – najnowsze interpretacje
 •  Okres wypłaty zasiłku chorobowego w tym po ustaniu tytułu ubezpieczenia
 • Obowiązki płatnika składek w przypadku choroby osoby po ustaniu zatrudnienia
 • Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich od pracy
 • Zasiek chorobowy, a urlop na poratowanie zdrowia

Świadczenie rehabilitacyjne –  zmiany interpretacji

 • Składanie wniosków o świadczenie rehabilitacyjne
 • Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawa do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
 • Utrata prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego

Podstawa  wymiaru zasiłków z uwzględnieniem nowych interpretacji

 • Wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków z krótszego okresu
 • Postępowanie w przypadku nie osiągnięcia wynagrodzenia za pełny miesiąc
 • Podstawa wymiaru zasiłków w kontekście zmian do kodeksu pracy
 • Przekroczenie górnego pułapu składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków
 • Składniki wynagrodzenie których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłków
 • Premie i inne składniki uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków – premie miesięczne regulaminowe i uznaniowe, premie kwartalne, premie roczne
 • Zamiana premii np. z kwartalnych na miesięczne i odwrotnie
 • Wpływ minimalnego  wynagrodzenie za pracę na podstawę wymiaru zasiłków od stycznia 2023 roku , od lipca 2023 roku oraz stycznia 2024 r.
 • Zmiana wymiaru czasu pracy, a podstawa wymiaru zasiłków
 • Składniki przyznane do określonego terminu
 • Dokumentowanie prawa o zasiłku chorobowego
 • Składniki wypłacone zaliczkowo, a podstawa wymiaru zasiłków
 • Zaprzestanie wypłaty danego składnika

Zasiłki  opiekuńcze

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego
 • Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem do lat ośmiu lub dzieckiem niepełnosprawnym do lat 18
 • Zasiłek opiekuńczy nad chorym dzieckiem do 14 roku życia i chorym niepełnosprawnym  dzieckiem do 18 roku życia
 • Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny powyżej 14 roku
 • Wysokość zasiłku opiekuńczego
 • Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
 • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego.

WYKŁADOWCZYNI:

Alina Ćwiklińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych. Długoletni członek zespołu doradczego w Departamencie Zasiłków. Współautorka poradnika dla inspektorów kontroli płatników składek. Autorka artykułów w prasie fachowej. Posiada duże doświadczenie w kontaktach z przedstawicielami zakładów pracy zajmujących się problematyką zasiłkową. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników za jasny i zrozumiały sposób przekazywania wiedzy z zakresu zasiłków.

Cena

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu

Przeczytaj również: Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego rodzica zastępczego. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami z prawa pracy i obserwuj aktualności.