7 marca 2022 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 (Dz. U. poz. 539). Najbliższa zmiana na czas letni nastąpi już 27 marca, a na czas zimowy – 30 października. Zmiany czasu pracy mają konsekwencje w zakresie rozliczania czasu pracy w te dni i powodują albo powstanie nadgodziny albo niedopracowanie, które jednak nie może wpłynąć na wynagrodzenie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 22 marca 2022 roku. Treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000053901.pdf