UODO odpowiedział na pytanie, jak określać czas przechowywania upoważnień do przetwarzania danych osób, z którymi pracodawca zakończył współpracę. Według urzędu kluczowe jest określenie, na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe pracowników zawarte w upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych.

  • w sytuacji, gdy upoważnienia są częścią określonej dokumentacji, czas ich przechowywania powinien wynikać z przepisów określających zasady i sposób prowadzenia takiej dokumentacji.
  • w sytuacji, gdy upoważnienia są częścią dokumentacji pracowniczej należy stosować przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz przepisy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, które przewidują skrócenie (w zależności od tego, kiedy pracownik został zatrudniony) dotychczas obowiązujących terminów przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Całość odpowiedzi UODO można przeczytać na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/225/2305