Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

RODO dla rekrutera

Poszukujesz szkolenia online poświęconego procesom rekrutacji pracowników, dostosowanego zarówno do potrzeb początkujących rekruterów jak i tych, którzy mają już sporo doświadczenia? Chcesz dowiedzieć się, jaką rolę pełni ochrona danych osobowych jako aspekt procesu rekrutacji? Jeśli tak, serdecznie zapraszamy na szkolenie “RODO dla rekrutera”.
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom z zakresu rekrutacji w kontekście przetwarzania danych osobowych. Jego celem jest omówienie wymogów wynikających z RODO, jakie powinien spełnić rekruter by móc legalnie pozyskiwać kandydatów w procesie rekrutacji. Szkolenie ma charakter kompleksowy – omówione zostaną zarówno wymogi wynikające z relacji z kandydatem, jak i z klientem i innymi podmiotami zewnętrznymi (dostawcy narzędzi rekrutacyjnych, portale etc.), jak i wymogi wewnętrzne – tj. jakie dokumenty powinien posiadać rekruter i jak może wykazywać zgodność z RODO.

Kurs dostosowany jest do potrzeb początkujących rekruterów, a także dla tych, którzy mają już doświadczenie w rekrutacji, ale chcieliby pogłębić swoją wiedzę i doszlifować umiejętności. Selekcja kandydatów i prowadzenie efektywnego procesu rekrutacyjnego na współczesnym rynku pracy stanowi coraz większe wyzwanie – szczególnie ważne jest więc oparcie swojej wiedzy na solidnych fundamentach. Rekrutacja i selekcja pracowników leży w końcu u podstaw stworzenia sprawnego i skutecznego zespołu.


Kiedy?
24 listopada 2023 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

RODO w pracy rekrutera – wprowadzenie  
 • Co trzeba wiedzieć o RODO?
 • Czy rekruter musi stosować RODO?
 • Najważniejsze pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych 
RODO a różne modele rekrutacji 
 • Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach różnych modeli rekrutacji?
 • Kto odpowiada za zapewnienie zgodności z prawem rekrutacji?
 • Jaka jest rola rekrutera w ramach gromadzenia danych osobowych?
 • Jakie są konsekwencje złego określenia roli rekrutera? (administrator/procesor)
 • Jakie są obowiązki rekrutera związane z przetwarzaniem danych osobowych?
RODO a relacje rekrutera z kandydatem
 • Jak zorganizować proces pozyskiwania kandydatów zgodnie z prawem?
 • Czy i jakie treści należy przekazać kandydatom?
 • Z jakimi prawami może do rekrutera zwrócić się kandydat i jak należy je obsłużyć?
 • Na co trzeba uważać przy pozyskiwaniu danych kandydatów?
 • Jakie praktyki naruszają RODO?
RODO a relacje rekrutera z innymi podmiotami 
 • Jak zawrzeć umowę z klientem zgodnie z RODO?
 • Na co zwrócić uwagę przy określaniu zasad współpracy by nie naruszyć RODO?
 • Media społecznościowe w pracy rekrutera
 • Jak legalnie korzystać z narzędzi rekrutacyjnych?
 • Umowa powierzenia i audyt dostawcy – czy to zawsze konieczne i co należy o nich wiedzieć?
RODO a dokumenty wewnętrzne rekrutera 
 • Czym jest zasada rozliczalności?
 • Jak wykazywać zgodność z RODO?
 • Jakie dokumenty wewnętrzne powinien posiadać rekruter?
 • Na co zwraca uwagę Prezes UODO?

WYKŁADOWCA:

Patrycja Kozik –  Radca prawny w GKK Gumularz Kozik Radcowie Prawni. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Brała udział w warsztatach poświęconym relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Redaktorka i współautorka Komentarza do Ustawy o ochronie Danych Osobowych wdrażającej RODO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Jej kancelaria jest inicjatorem i partnerem merytorycznym pierwszego w Polsce kodeksu ochrony danych w rekrutacji pracowników.

Cena w przypadku uczestnictwa tylko w szkoleniu RODO dla rekrutera:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby

Zainteresowanym problematyką RODO polecamy również kurs online RODO w kadrach i płacach w praktyce. Szkolenie oparte będzie na analizie dotychczasowych wypowiedzi UODO i resortu pracy oraz cyfryzacji, które uchronią działy HR przed popełnianiem błędów narażających organizację na kary związane z naruszeniami RODO.

Tym zaś, którzy chcieliby poznać aspekty procesu rekrutacji i przepisy prawne w przypadku zatrudniania cudzoziemców, proponujemy zdalne szkolenie Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku. Serdecznie zapraszamy!