Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

RODO dla rekrutera

21 kwietnia | 10:00 15:00

Szkolenie jest poświęcone zagadnieniom z zakresu rekrutacji w kontekście przetwarzania danych osobowych. Jego celem jest omówienie wymogów wynikających z RODO, jakie powinien spełnić rekruter by móc legalnie pozyskiwać kandydatów. Szkolenie ma charakter kompleksowy – omówione zostaną zarówno wymogi wynikające z relacji z kandydatem, jak i z klientem i innymi podmiotami zewnętrznymi (dostawcy narzędzi rekrutacyjnych, portale etc.), jak i wymogi wewnętrzne – tj. jakie dokumenty powinien posiadać rekruter i jak może wykazywać zgodność z RODO.


Kiedy?
21 kwietnia 2023 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

RODO w pracy rekrutera – wprowadzenie  

 • co trzeba wiedzieć o RODO?
 • czy rekruter musi stosować RODO?
 • najważniejsze pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 • zasady przetwarzania danych osobowych 

RODO a różne modele rekrutacji 

 • jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach różnych modeli rekrutacji?
 • kto odpowiada za zapewnienie zgodności z prawem rekrutacji?
 • jaka jest rola rekrutera w ramach gromadzenia danych osobowych?
 • jakie są konsekwencje złego określenia roli rekrutera? (administrator/procesor)
 • jakie są obowiązki rekrutera związane z przetwarzaniem danych osobowych?

RODO a relacje rekrutera z kandydatem

 • jak zorganizować proces pozyskiwania kandydatów zgodnie z prawem?
 • czy i jakie treści należy przekazać kandydatom?
 • z jakimi prawami może do rekrutera zwrócić się kandydat i jak należy je obsłużyć?
 • na co trzeba uważać przy pozyskiwaniu danych kandydatów?
 • jakie praktyki naruszają RODO?

RODO a relacje rekrutera z innymi podmiotami 

 • jak zawrzeć umowę z klientem zgodnie z RODO?
 • na co zwrócić uwagę przy określaniu zasad współpracy by nie naruszyć RODO?
 • media społecznościowe w pracy rekrutera
 • jak legalnie korzystać z narzędzi do rekrutacji?
 • umowa powierzenia i audyt dostawcy – czy to zawsze konieczne i co należy o nich wiedzieć?

RODO a dokumenty wewnętrze rekrutera 

 • czym jest zasada rozliczalności?
 • jak wykazywać zgodność z RODO?
 • jakie dokumenty wewnętrze powinien posiadać rekruter?
 • na co zwraca uwagę Prezes UODO?

WYKŁADOWCA:

Patrycja Kozik –  Radca prawny w GKK Gumularz Kozik Radcowie Prawni. Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych przez Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Wyższą Szkołę Bankową w Warszawie. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013.  Brała udział w warsztatach poświęconym relacjom B2B w regulacjach platform internetowych, organizowanych przez Komisję Europejską w ramach strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii. Redaktorka i współautorka Komentarza do Ustawy o ochronie Danych Osobowych wdrażającej RODO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Jej kancelaria jest inicjatorem i partnerem merytorycznym pierwszego w Polsce kodeksu ochrony danych w rekrutacji

Cena w przypadku uczestnictwa tylko w szkoleniu RODO dla rekrutera:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby

Przy zapisie na jedno ze szkoleń dla rekruterów (Prawo pracy dla rekruterów z uwzględnieniem zmian w zawieraniu umów o pracę lub Rekrutacja i selekcja pracowników – warsztaty dla rekruterów) obowiązuje 10% zniżki przy zapisie na 2 szkolenia oraz 15% przy zapisie na 3 szkolenia.