Czy wartość kart przedpłaconych, dzięki którym pracownicy mogą zakupić posiłki z automatów vendingowych, należy wliczyć do podstawy wymiaru składek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wydanej decyzji (DI/100000/43/884/2023) uznał, że tak, przypominając, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe faktycznie jest przychód, zgodnie z definicją zawartą w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647).

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który chciał wydawać pracownikom karty przedpłacone do automatów z przekąskami i napojami, opiewające na kwotę 450 zł miesięcznie, i miał wątpliwości, czy kwota ta stanowi przychód ze stosunku pracy i powinna być oskładkowana.

ZUS nie zgodził się ze stanowiskiem firmy, wskazując że co prawda z podstawy wymiaru składek jest wyłączona suma finansowanych przez pracodawcę posiłków (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) oraz wartość bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), ale przepis pomija posiłki z automatów vendingowych, wspominając jedynie o restauracjach, barach, punktach gastronomicznych lub handlowych czy stołówkach.

 

Przeczytaj także Stanowisko ZUS – dofinansowanie posiłków dla pracowników oraz Wydatki na owoce dla pracowników – koszt uzyskania przychodów?