Główny Inspektorat Pracy wydał 9 lutego stanowisko w sprawie kontroli miejsc pracy zdalnej w domach pracowników, udzielając w nim odpowiedzi na trzy pytania pojawiające się w związku z pracą zdalną.

Zgodnie ze stanowiskiem nie będzie możliwa kontrola inspektorów PIP w domach pracowników, gdyż nie są one miejscem wykonywania zadań przez pracodawcę. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1614) kontrolę taką można przeprowadzić w siedzibie podmiotu kontrolowanego oraz w innych miejscach wykonywania jego zadań lub przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych, a takich ról nie spełnia dom pracownika.

Jeżeli chodzi o kontrolę warunków BHP w domach pracowników pod kątem przygotowania na nowo oceny ryzyka zawodowego, to decyzję w tym zakresie GIP pozostawił pracodawcom. Zgodnie ze stanowiskiem pracodawca może przygotować inne narzędzia wspomagające ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą w sposób zdalny, taką jak na przykład listy kontrolne, fotografie, filmy z miejsca wykonywania pracy zdalnej. O czym należy bezwzględnie pamiętać przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy zdalnej to koniecznośc potwierdzenia przez pracownika w oświadczeniu o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

Ostatnia sprawa, którą GIP zajął się w swoim stanowisku dotyczyła konieczności zapewnienia przez pracodawcę biurka i fotela biurowego pracownikom. W odpowiedzi powołano się na par. 2 pkt 2 lit c Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w  monitory ekranowe, w którym stanowisko pracy jest zdefiniowane jako przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym m.in. wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

W tym ujęciu biurko i fotel to wyposażenie stanowiska pracy, a nie narzędzia pracy, które pracodawca musi bezwzględnie zapewnić. Pozostaje jednak wątpliwość, której stanowisko GIP nie rozwiewa, czy właściwe wyposażenie stanowiska pracy jest obowiązkiem pracodawcy, czy też nie. Państwowa Inspekcja Pracy sugeruje w tej kwestii zwrócić się do organu, który przygotował przepisy, tj. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.