24 maja rządowy  projekt nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy został przyjęty przez Radę  Ministrów i tego samego dnia został skierowany do sejmu. Nowelizacja ma objąć przede wszystkim kwestie opieki nad dziećmi do lat pięciu, szkolenia z języka polskiego organizowane przez urzędy pracy i uproszczenia na dwa lata procedur związanych z zagospodarowaniem przez samorządy pustostanów.

Nowelizacja ustawy poprawi także regulacje pozwalające wyeliminować przypadki ubiegania się o świadczenia przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski. W tym celu Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wzywać obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osobistego stawiennictwa we wskazane w wezwaniu miejsce  w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia
i realizacji świadczeń. Ustawa ma także zapewnić  odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy, związany z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Chodzi między innymi o umożliwienie inspektorom pracy prowadzenia skutecznych działań kontrolnych w tym zakresie.

Z projektem można zapoznać się na stronie: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2290