Nowe zawody szkolnictwa branżowego: projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zakłada dodane 10 nowych zawodów szkolnictwa branżowego tj.:

  • 311224 – Technik aranżacji wnętrz;
  • 325515 – Technik gospodarki odpadami;
  • 311519 – Technik elektromobilności;
  • 311948 – Technik przemysłu drzewnego;
  • 313211 – Operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami;
  • 343919 – Administrator produkcji filmowej i telewizyjnej;
  • 343920 – Technik animacji filmowej;
  • 343305 – Animator rynku książki;
  • 817213 – Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego;
  • 932922 – Pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami.

Na zdjęciu trzech mężczyzn, dwóch młodych w granatowych ubraniach roboczych i okularach ochronnych oraz jeden starszy mężczyzna w jasno niebieskim ubraniu. Najprawdopodobniej odbywają szkolenie przy maszynach.

Wprowadzenie nowych zawodów ma na celu usprawnienie pracy urzędów pracy, ułatwiając pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz przekwalifikowanie osób bezrobotnych. Dodatkowo uzupełniona o powyższe klasyfikacja zawodów ma ułatwić urzędom statystycznym badania na temat rzeczywistych zawodów występujących na rynku pracy. Wprowadzone nowe zawody szkolnictwa branżowego mają obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

 

Czy znasz wysokość nowych stawek wynagrodzenia młodocianych pracowników?

Zapoznaj się z nowym projektem unijnej dyrektywy o stażystach.