Ustawa o wakacjach składkowych: W dniu 7 czerwca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą wakacje składkowe dla przedsiębiorców (Ustawa z 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw).

Nowe przepisy umożliwiają skorzystanie na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą ze zwolnienia na jeden miesiąc w roku z opłacania należnych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Zwolnienie będzie dotyczyło również składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Składki w czasie wakacji będą opłacane z budżetu w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a przedsiębiorcy nie będą musieli zawieszać działalności. Uprawnionymi do skorzystania z wakacji składkowych są przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 10 osób (włącznie z przedsiębiorcą), a ich przychody nie rocznie nie przekroczyły w ciągu ostatnich dwóch lat 2 milionów euro.

Ustawa o wakacjach składkowych nakłada ograniczenia w możliwości skorzystania z jej przepisów przedsiębiorcom, którzy prowadzą firmę i wykonują działalność na rzecz poprzedniego pracodawcy.

Na zdjęciu przedstawiony słoik z monetami z napisem na żółtym tle składki. Zabezpieczony żółtym papierem i zieloną gumką. Jasne tło.

 

Zgodnie z przepisami ustawy przedsiębiorca chcący skorzystać ze zwolnienia musi złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek w formie dokumentu elektronicznego, wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia, co oznacza, że chcąc skorzystać ze zwolnienia w grudniu należy wniosek złożyć do ZUS-u w listopadzie. ZUS będzie miła 40 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku, a o przyznaniu zwolnienia przedsiębiorca zostanie poinformowany również za pomocą PUE ZUS.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia. Oznacz to, że przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada br., a w grudniu przedsiębiorcy będą mogli po raz pierwszy skorzystać z przerwy w opłacaniu składek.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o aspektach ubezpieczeniowych i podatkowych na B2B? Zapisz się na szkolenie “Współpraca z podmiotami na B2B – zagadnienia podatkowe i ubezpieczeniowe

Czy wydatki na sesje terapeutyczne można zaliczyć jako koszt podatkowy? Pisaliśmy o tym w aktualnościach na temat ostatniej interpretacji Dyrektora KIS.