Wydatki na terapeutę jako koszt podatkowy: 22 kwietnia 2024 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z uczęszczaniem na sesje psychoterapeutyczne.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił ratownik medyczny, który w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej świadczył usługi w zespole ratownictwa medycznego. W związku z wysokim poziomem stresu i odpowiedzialności za życie pacjentów zdecydował się na sesje u psychoterapeuty, które miały pomóc mu w redukcji napięcia, zapobiegać wypaleniu zawodowemu i chronić zdrowie psychiczne.

Zgodnie z  art. 22  ust 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. W razie wątpliwości czy poniesiony koszt powinien zostać uznany jako przychód powinien być on dokładnie zweryfikowany czy spełnia przesłanki z art. 22. ust. 1, a ponadto czy poniesiony wydatek był rzeczywisty, poprawnie udokumentowany oraz powiązany z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

Na zdjęciu widać część postaci, najprawdopodobniej jest to mężczyzna (terapeuta), który ma założoną nogę na nogę i na kolanie podkładkę, a na niej kartki z tekstem. W prawej dłoni trzyma długopis i notuje. Przed nim siedzi kobieta na kanapie, ale obraz jest zamazany.

Czy zatem można uznać wydatki na terapeutę jako koszt podatkowy?

Jak uznał Dyrektor KIS w interpretacji nr 0113-KDIPT2-1.4011.148.2024.2.HJ koszt sesji psychoterapeutycznej można uznać jako koszt uzyskania przychodu w sytuacji, jeśli  jest powiązany z prowadzoną działalnością ale również spełnia przesłanki  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w sesji psychoterapeutycznej przeciwdziała wypaleniu zawodowemu oraz powstawaniu zaburzeń psychopatycznych, które mogą się pojawiać w trakcie wykonywania pracy w ramach działalności gospodarczej. W przypadku wnioskodawcy, czyli ratownika medycznego terapia służy osiągnięciu, zachowaniu i zabezpieczeniu źródła przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, i tym samym spełnia wymogi art. 22 updof.

 

O możliwych sposobach opodatkowania i oskładkowania działalności gospodarczej będzie można dowiedzieć się na najbliższym szkoleniu Współpraca z podmiotami na B2B.

Wakacje składkowe tuż tuż – przeczytaj, kto i na jakich warunkach może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.