W dniu 9 maja 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał interpretację indywidualną (DI/100000/43/393/2024) w której wyjaśnił kwestie dotyczące obowiązku podlegania i opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia zawartej z cudzoziemcem w wieku do 26 lat, który posiada status ucznia szkoły zagranicznej lub studenta uczelni zagranicznej.

Przedsiębiorca zatrudniający na umowy zlecenia obywateli obcych państw (głównie Ukrainy), z których większość to osoby poniżej 26. roku życia, będące studentami uczelni i szkół zagranicznych zwrócił się do ZUS z pytaniem, czy takie osoby spełniają przesłanki art.6 pkt 4 ustawy o sus i nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych.

Zdjęcie przedstawia dwie osoby. Mężczyznę w szarej koszuli i szarych spodniach z czarnym plecakiem na plecach, trzymającego w prawej ręce zeszyt. Kobieta w różowej bluzce i szarych spodniach z czarnym plecakiem na plecach, trzyma w dłoniach dokumenty. Obie postacie są uśmiechnięte. W tle widać długo korytarz z wnękami okiennymi. W prawym dolnym rogu zdjęcia symbol: dwie dłonie, a pomiędzy nimi trzy zarysowane osoby.

Zakład w wydanej interpretacji potwierdził, że w sytuacji gdy polski zleceniodawca (z siedzibą na terytorium Polski) zawiera umowę zlecenia z uczniem lub studentem szkoły lub uczelni zagranicznej, posiadającym status studenta lub ucznia szkoły ponadpodstawowej to nie ciąży na nim obowiązek odprowadzania za niego składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych nie ma znaczenia obywatelstwo czy kraj odbywania studiów ucznia bądź studenta.

Natomiast w sytuacji gdy chodzi o wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń społecznych to należy zrobić to z dniem, w którym zleceniobiorca rozpoczął naukę, a nie od dnia, w którym zleceniobiorca przedstawił zleceniodawcy zaświadczenie o rozpoczęciu nauki.

 

Tu możesz przeczytać o najnowszych planach ozusowania umów cywilnoprawnych, a tu o zmianach zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców.