Poprawki Senatu do ustawy o sygnalistach: Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2024 Senat zgłosił 5 poprawek do ustawy o ochronie sygnalistów.

Najważniejszą poprawką zaproponowaną przez Senat jest wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w których sygnaliści mogą dokonywać zgłoszenia naruszeń, co było przedmiotem najdłuższej dyskusji w trakcie obrad.

Wykreślenie prawa pracy z katalogu zgłoszeń postulowali miedzy innymi przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców, którzy obawiali się, że przepisy mogą być wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, a także Główny Inspektor Pracy, który wskazał, że trudno będzie rozróżnić, kiedy złożona skarga pracownicza będzie rozpatrywana w trybie ustawy o PIP, a kiedy zgłoszenie powinno być rozpatrywane w trybie ustawy o ochronie sygnalistów.

Na zdjęciu widać lewą dłoń mężczyzny trzymającego srebrny gwizdek z czerwonym sznurkiem, która jest zawieszona na szyi. Czarna marynarka, biała koszula i wzorzysty krawat. W dolnym, prawym rogu zdjęcia srebrny gwizdek i żółtym sznurkiem.

Senatorowie wprowadzenie poprawki uzasadniali tym, że za kontrolę prawa pracy jest już odpowiedzialna instytucja, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, a same przepisy nie powinny koncentrować się na ochronie interesu indywidualnego obywatela tylko na ochronie interesu publicznego. Przeciwna poprawce była ministra rodziny pracy i polityki społecznej, która wskazywała, że uwzględnienie w ustawie o ochronie sygnalistów prawa pracy ma wspomóc pracowników, którzy obawiają się mówić o nieprawidłowościach i nadużyciach, które mogą być np. przyczyną wypadków przy pracy.

Pozostałe poprawki Senatu do ustawy o sygnalistach mają charakter doprecyzowujący i redakcyjny.

Ustawa została skierowana do Sejmu, który najbliższe posiedzenia ma zaplanowane na 12, 13 i 14 czerwca. W porządku obrad nie zostały jeszcze uwzględnione prace nad ustawą o sygnalistach, ale jest prawie pewne, że ten punkt trafi do porządku, gdyż Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował niedawno, że Polska ma płacić 40 tys. euro za każdy dzień od ogłoszenia wyroku do wdrożenia ustawy o sygnalistach, więc prace nad projektem są traktowane priorytetowo.