W dzisiejszych czasach nie tylko dział HR musi mieć wiedzę z zakresu prawa pracy, gdyż wiele kompetencji z tego obszaru jest delegowanych na bezpośrednich przełożonych pracowników. Zatem również kadra menagerska niższego i wyższego szczebla powinna mieć wiedzę z zakresu chociażby umów o pracę, urlopów wypoczynkowych, czy czasu pracy. Najczęściej bowiem to te osoby prowadzą rozmowy z kandydatami do pracy, a potem już w stosunku do zatrudnionych w swoim dziale udzielają urlopów, decydują o wyjściach prywatnych, polecają nadgodziny, czy aprobują wnioski o ich odbiór w postaci czasu wolnego od pracy. Mając powyższe na uwadze polecamy Państwo specyficzną usługę szkoleniową pod nazwą Akademia Menagera, dedykowaną tylko dla osób spoza działów HR, które kierują zespołami pracowników.

Program szkoleniowy realizowany w ramach Akademii Menagera jest tworzony wspólnie z działem HR firmy korzystającej z naszych usług i może być bardzo różny, gdyż dostosowujemy go do specyfiki każdego Klienta. Co więcej w ramach Akademii Menagera kadra kierownicza może zostać zapoznana zarówno z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak i wewnętrznymi, o ile zostaną one udostępnione trenerom prowadzącym zajęcia.

Zajęcia w ramach Akademii Menagera mogą być całodzienne, ale mogą to być również kilkugodzinne bloki rozłożone w dłuższym okresie czasu, aby jak najmniej odrywać kadrę menagerską od bieżących zadań, a jednocześnie dbać o jej wiedzę merytoryczną.

Zajęcia w ramach Akademii Menagera mogą odbywać się również z tłumaczeniem na język angielski, gdyż współpracujemy z tłumaczem specjalizującym się w problematyce prawnej, który wspiera nas w tym zakresie.

Tłumaczka

Agnieszka Rzepkowska

Jest doktorem lingwistyki stosowanej (WLS UW). Posiada również tytuł magistra filologii angielskiej w zakresie tłumaczeń specjalistycznych (KJS UW). Wiedzę w zakresie tłumaczeń poszerzała na studiach podyplomowych organizowanych przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz na warsztatach TEPIS. Wiedzę specjalistyczną z dziedziny prawa i ekonomii zdobyła między innymi na studiach licencjackich w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie, poza wykonywaniem tłumaczeń pisemnych oraz ustnych, pracuje w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, gdzie prowadzi zajęcia z tłumaczeń ze studentami.

Praktykę tłumaczeniową rozpoczęła w 2004 r. pracując nad tekstami z dziedziny prawa, ekonomii, budownictwa i informatyki. Współpraca w zakresie tłumaczeń obejmowała tłumaczenia umów, opinii prawnych, analiz rynkowych, ofert, zapytań ofertowych i innych pism, takich jak wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, wewnętrzne pisma spółek, sprawozdania finansowe oraz dokumenty z dziedziny rachunkowości. W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych współpracę nawiązała między innymi z grupą redNet Property, Home Consulting, Home Broker, Accenture, Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak, Harris, Nowoczesne Kadry oraz z wieloma klientami indywidualnymi.