Aktualności

17 04, 2024

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych

2024-04-17T14:27:20+02:00

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowany został projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (nr druku: UC34). Głównym celem projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ma być [...]

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych2024-04-17T14:27:20+02:00
16 04, 2024

Nowelizacja specustawy ukraińskiej już na stronach RCL

2024-04-16T14:26:34+02:00

W dniu 29 marca 2024 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt został 5 kwietnia opublikowany na stronach [...]

Nowelizacja specustawy ukraińskiej już na stronach RCL2024-04-16T14:26:34+02:00
15 04, 2024

Ozusowanie umów cywilnoprawnych coraz bliżej?

2024-04-15T14:48:58+02:00

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która umożliwi objęcie ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych. W obecnym stanie prawnym zleceniobiorca, który ma inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub [...]

Ozusowanie umów cywilnoprawnych coraz bliżej?2024-04-15T14:48:58+02:00
11 04, 2024

Świadczenie “Aktywny Rodzic” przyjęte przez rząd

2024-04-11T11:07:25+02:00

W dniu 9 kwietnia 2024 r. na posiedzeniu rządu przyjęty został projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu małego dziecka "Aktywny Rodzic". Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [...]

Świadczenie “Aktywny Rodzic” przyjęte przez rząd2024-04-11T11:07:25+02:00
10 04, 2024

Wyrok TSUE – procedura zwolnień grupowych

2024-04-11T11:14:15+02:00

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego 2024 roku orzekł (sprawa C-589/22), że pracodawca, który w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa proponuje pracownikom przejście do innej spółki z grupy, może być zobowiązany do przeprowadzania konsultacji zwolnień grupowych ze [...]

Wyrok TSUE – procedura zwolnień grupowych2024-04-11T11:14:15+02:00
9 04, 2024

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zajęć wynagrodzenia

2024-04-10T15:13:31+02:00

Od 25 marca 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zajęcia wynagrodzenia za pracę. Zmianie uległa przede wszystkim definicja wynagrodzenia określona w art. 1a pkt 17 ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w [...]

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zajęć wynagrodzenia2024-04-10T15:13:31+02:00
8 04, 2024

Związek zawodowy może zaskarżyć politykę antymobbingową pracodawcy

2024-04-08T14:40:23+02:00

W dniu 19 marca 2024 roku Sąd Najwyższy wydał postanowienie (sygn. akt III PSKP 8/23) w którym wskazał, że związek zawodowy ma prawo wystąpić do sądu z żądaniem uchylenia aktu wewnętrznego pracodawcy, jakim jest polityka [...]

Związek zawodowy może zaskarżyć politykę antymobbingową pracodawcy2024-04-08T14:40:23+02:00
5 04, 2024

Diety i dni wolne od pracy członków komisji wyborczych

2024-04-05T15:23:47+02:00

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego (art 154 § 4 Kodeksu wyborczego) członkowie komisji wyborczych mają prawo do zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym [...]

Diety i dni wolne od pracy członków komisji wyborczych2024-04-05T15:23:47+02:00
4 04, 2024

Niepełnosprawność pracownika a skierowanie na badania

2024-04-05T12:07:54+02:00

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku w warunkach pracy, które zostały opisane na skierowaniu na badanie lekarskie [...]

Niepełnosprawność pracownika a skierowanie na badania2024-04-05T12:07:54+02:00
3 04, 2024

Projekt ustawy o sygnalistach przyjęty przez rząd

2024-04-03T09:36:16+02:00

Projekt ustawy o sygnalistach, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej został 2 kwietnia przyjęty przez Radę Ministrów. Ustawa o sygnalistach ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 [...]

Projekt ustawy o sygnalistach przyjęty przez rząd2024-04-03T09:36:16+02:00
Przejdź do góry