Aktualności

2 06, 2023

ZUS przedłuża termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

2023-06-02T10:11:02+02:00

ZUS w ostatniej chwili przedłużył do 5 czerwca 2023 r. termin składania wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (RZS-R). Pierwotny termin składania wniosków został wydłużony na skutek dużej liczby [...]

ZUS przedłuża termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne2023-06-02T10:11:02+02:00
1 06, 2023

Orzeczenia o niepełnosprawności – koniec automatycznego przedłużania ważności

2023-06-01T12:17:10+02:00

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r, poz. 852), opublikowana 5 maja 2023 r. w Dzienniku Ustaw, znosi automatyczne przedłużanie orzeczeń o niepełnosprawności, które było wprowadzone wraz z [...]

Orzeczenia o niepełnosprawności – koniec automatycznego przedłużania ważności2023-06-01T12:17:10+02:00
31 05, 2023

Termin pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – planowane zmiany

2023-05-31T13:53:59+02:00

Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw została podpisana 29 [...]

Termin pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – planowane zmiany2023-05-31T13:53:59+02:00
30 05, 2023

Podstawki pod laptopy, mysz i klawiatura – projekt nowelizacji rozporządzenia

2023-05-30T10:17:22+02:00

25 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt nowelizacji rozporządzenia z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W nowym projekcie rozporządzenia zmianie uległ [...]

Podstawki pod laptopy, mysz i klawiatura – projekt nowelizacji rozporządzenia2023-05-30T10:17:22+02:00
29 05, 2023

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – maj 2023

2023-05-29T14:01:18+02:00

W czwartek, 25 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja ustawy o sygnalistach, której zadaniem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października [...]

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – maj 20232023-05-29T14:01:18+02:00
25 05, 2023

Projekt przepisów o delegowaniu kierowców

2023-05-25T15:58:53+02:00

23 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, mający na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego w ramach Pakietu Mobilności. Przepisy mają dotyczyć przewoźników, którzy mają siedzibę w innym [...]

Projekt przepisów o delegowaniu kierowców2023-05-25T15:58:53+02:00
24 05, 2023

Wyrok TSUE – prawo do uzyskania kopii danych osobowych

2023-05-24T13:01:12+02:00

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (C-487/21) orzekł, że zgodnie z art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza, [...]

Wyrok TSUE – prawo do uzyskania kopii danych osobowych2023-05-24T13:01:12+02:00
23 05, 2023

Projekt Rozporządzenia – zmiany we wzorach zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

2023-05-23T15:10:31+02:00

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt Rozporządzenia wprowadzającego między innymi nowe kody identyfikacyjne pozwalające na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczność zmian wynika między innymi z wprowadzenia do Kodeksu pracy urlopu opiekuńczego oraz [...]

Projekt Rozporządzenia – zmiany we wzorach zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego2023-05-23T15:10:31+02:00
22 05, 2023

Stanowisko ZUS w sprawie wypłaty zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy.

2023-05-22T11:27:00+02:00

Zakład Ubezpieczeń społecznych wydał stanowisko, w którym odpowiedział na pytanie wydawnictwa GOFIN, czy prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy za dni, w których nie świadczy ona pracy, a dni te są w okresie wskazanym w [...]

Stanowisko ZUS w sprawie wypłaty zasiłku opiekuńczego za dni wolne od pracy.2023-05-22T11:27:00+02:00
19 05, 2023

Projekt rozporządzenia o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

2023-05-19T16:57:01+02:00

16 maja 2023 roku na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich [...]

Projekt rozporządzenia o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego2023-05-19T16:57:01+02:00
Przejdź do góry