Rok 2023 przynosi znaczące zmiany w Kodeksie pracy, a wśród nich wprowadzenie na stale do Kodeksu pracy zdalnej, co było długo wyczekiwane przez pracodawców i pracowników. Wprowadzenie regulacji stało się koniecznością i jest odpowiedzią na trendy rynkowe przejawiające się w potrzebie zapewnienia pracownikom równowagi praca-dom, rozszerzania rekrutacji i pozyskiwania pracowników na terenie całego kraju.

Aby ułatwić Państwu kompleksowe zapoznanie się ze zmianami zapraszamy na 1-dniową konferencję online:

„Praca zdalna – kompleksowe zmiany w 2023 roku” w dniu 10 marca 2023 roku

Patronem konferencji jest firma Edenred,  dostarczająca produkty i usługi oparte na kartach przedpłaconych, platformach internetowych i aplikacjach mobilnych

Patronem konferencji jest firma Worksmile, łącząca firmową komunikację i benefity pracownicze w jednym miejscu

Patronem medialnym konferencji jest serwis HRlityczny, dostarczający wiedzy z zakresu różnych obszarów Human Resource

Patronem medialnym konferencji jest Klub Compensation & Benefits, realizujący projekty z zakresu zarządzania wynagrodzeniami oraz promocję dobrych praktyk C&B. 

Program

9:00-9:15 Logowanie i powitanie uczestników

Panel 1

Monika Frączek 9:15-10:00

Wdrożenie zasad pracy zdalnej”

 • Czy praca zdalna okazjonalna wymaga wdrożenia w organizacji?
 • Jakie będą różnice we wdrożeniu pracy zdalnej w firmach posiadających związki zawodowe, a jakie w nieposiadających związków zawodowych?
 • Jaki czas ustawodawca przewidział na negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej?
 • W jakich okolicznościach będzie możliwe wydanie polecania pracy zdalnej?
 • Czy polecenia pracy zdalnej będzie odwoływalne?
 • Czy będzie można wydać polecenia pracy zdalnej a następnie wdrożyć na stałe regulamin pracy zdalnej?
 • Czy wprowadzenie pracy zdalnej wiąże się ze zmianami umów o pracę?
 • Czy praca zdalna hybrydowa i okazjonalna mogą być łączone?
 • Czy możliwe są indywidualne wnioski o wprowadzenie pracy zdalnej na innych warunkach niż dotyczące ogółu załogi?
 • Na czym polega praca zdalna wprowadzana w ramach elastycznej organizacji czasu pracy?
 • Czym równi się proces wdrożenia pracy zdalnej dla kobiety w ciąży lub rodzica dziecka do lat 4. od wdrożenia jej na wniosek innych pracowników?

Panel 2

Łukasz Prasołek 10:00-11:00

„Obowiązki pracowników i pracodawców w związku z pracą zdalną”

 • Jakie dokumenty trzeba stworzyć, gdy praca zdalna jest standardowym elementem organizacji pracy u danego pracodawcy?
 • Jakie elementy musi zawierać regulamin pracy zdalnej?
 • Jakie postanowienia trzeba, a jakie można wprowadzić do porozumienia w sprawie pracy zdalnej albo do regulaminu pracy zdalnej?
 • Jakie będą zasady kontroli pracownika wykonującego pracę zdalną?
 • Jakie będą zasady organizacji czasu pracy pracownika zdalnego?
 • W jaki sposób przekazać zaktualizowaną informację o warunkach zatrudnienia pracownikowi zdalnemu?
 • Jakie przyjąć zasady komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zdalnym?
 • Jakie wnioski może składać elektronicznie pracownik wykonujący pracę zdalną?
 • Jakie specyficzne uprawnienia ma pracownik wykonujący pracę zdalną?

Przerwa 11.00-11.20

Panel 3

Karolina Główczyńska-Woelke 11:20-12:20

„Praca zdalna a BHP”

 • Jakich przepisów z obszarów bhp nie stosuje się przy pracy zdalnej?
 • Jakie dodatkowe obowiązki z zakresu bhp wiążą się z pracą zdalną?
 • Jakie są odrębności w zakresie bhp przy wykonywaniu pracy zdalnej?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za warunki pracy wykonywanej zdalnie?
 • Jakie elementy powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej?
 • Co powinna zawierać informacja dotycząca bezpiecznych zasad wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie są zasady szkolenia bhp pracowników wykonujących pracę zdalną?
 • Jakie są zasady ustalania wypadków przy pracy zdalnej?
 • Jakie są zasady dokonywania kontroli bhp w miejscu wykonywania pracy zdalnej?
 • Jakie nowe dokumenty z obszaru bhp mogą mieć postać elektroniczną?
 • Czy pracownicy administracyjno-biurowi wykonujący pracę zdalną musza obowiązkowo przechodzić szkolenia bhp?
 • Jakie oświadczenia musi złożyć pracownik przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej?

Panel 4

Jarosław Sawicki 12:20-13:00

„Praca zdalna – aspekty płacowe”

 • Czym się różni ekwiwalent od ryczałtu wpłacanego pracownikowi zdalnemu?
 • Jakie świadczenia otrzymywane przez pracownika zdalnego są ustawowo wyłączone z podstawy opodatkowania?
 • Jak rozliczyć płacowo dofinansowanie w kwocie 1000 PLN do przygotowania stanowiska pracy zdalnej?
 • Czy pracownik osiągnie przychód opodatkowany odchodząc z firmy i zabierając ze sobą zakupiony sprzęt?
 • Czy pracownik zdalny może mieć stosowane podwyższone koszty uzyskania przychodu?
 • Czy pracownik zdalny wzywany do siedziby pracodawcy będzie miał rozliczoną podróż służbową i diety z tego tytułu?
 • Czy przyznanie wszystkim pracownikom identycznego ryczałtu za prąd i Internet bez względu na ilość przepracowanych dni wiąże się z obowiązkiem jego opodatkowania?
 • Czy zwrot kosztów napojów, ogrzewania i innych nieprzewidzianych w ustawie oznacza osiągnięcie przychodu podatkowego?

Panel 5

Olga Skrzynecka 13:00-13:15

„Praca zdalna i benefity nowej rzeczywistości”

 • Czy faktycznie benefity są jeszcze ważne dla pracowników?
 • Benefity w ocenie pracowników
 • Benefity najczęściej dawane vs benefity pożądane
 • Benefity na miarę nowych czasów
 • Benefity z korzyściami finansowymi dla pracowników i pracodawców
 • Podwyżka czy benefity – przykładowe wyliczenie

Przerwa 13.15 – 13.45

Panel 6

Mirosław Gumularz 13:45-14:45

„Aspekty RODO w pracy zdalnej”

 • Monitorowanie stacji roboczej w czasie pracy zdalnej – jakie są wymogi RODO?
 • Narzędzia do komunikacji zdalnej a ochrona danych osobowych.
 • W jaki sposób przygotować stanowisko pracy?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych?
 • W jaki sposób zarządzać dostępem do danych w realiach pracy zdalnej?
 • W jaki sposób przechowywać dokumenty tradycyjne?
 • Praca zdalna na sprzęcie pracownika – jakie są zasady?
 • Jak dokumentować ochronę danych (przykładowe procedury dotyczące pracy zdalnej)?
 • Jakie są zagrożenia i ocena ryzyka w ramach pracy zdalnej?
 • Czy należy zapoznać pracownika z nowymi zasadami ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej?

Panel 7

Tomasz Izydorczyk 14:45-15:30

„Praca zdalna – problematyka RODO w obszarze IT”

 • Jakie są modele pracy zdalnej z uwagi na rozwiązania IT pracodawcy?
  • Zasoby IT w chmurze;
  • Zasoby IT on-premise;
  • Zasoby IT mieszane;
 • Polityka BYOD, czyli jak korzystać z własnego sprzętu przez pracownika?
 • Jakie występują problemy związane z licencjami do użytku domowego i do użytku służbowego?
 • Jak prawidłowo zorganizować stanowiska pracy?
 • Jakie jest wsparcie dla pracownika korzystającego z prywatnego sprzętu?

OPŁATY I TERMINY

UWAGA! DLA UCZESTNIKÓW POPRZEDNICH NASZYCH KONFERENCJI OFERUJEMY ZNIŻKĘ -10%

Opiekun Konferencji:

Olga Kochanowska, kontakt do spraw szkoleń zamkniętych i konferencji

Olga Kochanowska

t: 517 952 294

m: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com

Prelegenci

Monika Frączek

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.

Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek oraz jest wspólnikiem w firmie szkoleniowej Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j.

Jest autorem wielu książek, w tym: „Dokumentacja czasu pracy” (C.H. BECK, 3 wydania) oraz „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach” (C.H. BECK). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 15 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Karolina Główczyńska-Woelke

Ukończyła z wyróżnieniem Politechnikę Poznańską, specjalność Ergonomia i Inżynieria Jakości, w roku 2006 zdobyła uprawnienia państwowego inspektora pracy w toku aplikacji administracyjnej.

Specjalizuje się w tematyce wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, emerytur pomostowych oraz ergonomii praktykując oraz prowadząc wykłady m.in. na uczelniach wyższych (studia podyplomowe) oraz w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Jest czynną uczestniczką krajowych oraz międzynarodowych konferencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenie i umiejętności na bieżąco wykorzystuje podczas prac w gremiach międzynarodowych, w tym w grupach roboczych Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (GR ds. strategii oraz pojawiających się zagrożeń). Pracuje jako ekspertka podczas europejskich kampanii prewencyjno-kontrolnych w zakresie przeciwdziałania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wynikających ze środowiska pracy oraz bhp pracowników tymczasowych.

Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy, „BHP w praktyce” oraz publikowanych podczas konferencji.

Jarosław Sawicki, ekspert, wykładowca i współzałożyciel Praktycznych szkoleń

Jarosław Sawicki

Doradca podatkowy oraz doświadczony szkoleniowiec z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz delegowaniem pracowników.

Jest jednym z Partnerów Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne Spółka Partnerska, w ramach której doradza krajowym i międzynarodowym spółkom, występuje jako pełnomocnik klientów w kwestiach związanych z podatkami. Wiedzą zdobytą w trakcie świadczenia usług doradczych i prowadzenia sporów administracyjno-sądowych dzieli się z uczestnikami prowadzonych szkoleń, przedstawiając najnowsze praktyki organów podatkowych, ZUS, czy stanowiska sądów administracyjnych. Dzięki temu w trakcie szkoleń uczestnicy uzyskują wskazówki do rozwiązywania własnych problemów na gruncie podatkowym i ubezpieczeniowym.

Jest również autorem szeregu książek o tematyce podatkowo- ubezpieczeniowej.

 

Olga Skrzynecka

Od ponad 15 lat zajmuje się budowaniem silnych marek opartych na realnych wartościach, które nawiązują dialog ze swoimi odbiorcami i zabierają głos w ważnych sprawach. Obecnie zajmuje się komunikacją w Edenred Polska, globalnego lidera rozwiązań technologicznych w obszarze motywacji i angażowania pracowników, a także budowania lojalności w biznesie.  Na co dzień przygotowuje komunikację, która pomaga działom HR inicjować zmiany, przeprowadzać je i z sukcesem komunikować w swoich organizacjach, tak by wzmacniać zaangażowanie, lojalność i integracje pracowników z firmach oraz budować długookresowy dobrostan pracowników.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w takich firmach jak USP Zdrowie (dla takich marek jak: Apap, Ibuprom, Gripex), czy COTY  (Rimmel, adidas, Calvin Klein, Chloé, Baleciaga, czy Marc Jacobs).  W firmie Bebio należącej do Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa wspierała działania związane  publikacjami książek, DVD oraz tworzeniem contentu do największego serwisu  w Europie Beactive TV (typu fitness on demand) jako Busineess i Productopn Manager. Prowadziła projekty ogólnopolskie kampanie społeczne, które prowadziła  nagradzane w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, PR i działaniach digitalowych.

Mirosław Gumularz

Radca prawny (GKK Gumularz Kozik), doktor nauk prawych. Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001 (zarządzanie bezpieczeństwem) a także normy ISO/IEC 27701:2019 (zarządzanie prywatnością). Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym a także komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych.

Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji. Menedżer ds. RODO w grupie kapitałowej FundingBox oraz Inspektor Ochrony Danych w ARC Europe Polska.