30 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji  pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Nowością, którą wprowadza rozporządzenie jest nowa część „E” akt osobowych, która będzie zawierała informacje związane z kontrolą trzeźwości pracowników lub kontrolą na obecność w ich organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz z badaniem pracowników na obecność w ich organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ.

Natomiast dokumenty związane z pracą zdalną będą przechowywane w aktach osobowych pracowników w części B.

Z projektem rozporzadzenia można zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368850