Gorącym tematem ostatnich miesięcy są schematy podatkowe i konieczność ich raportowania organom podatkowym. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku podatnicy, doradcy, oraz inne osoby, które wdrażają lub pomagają wdrażać konstrukcie prawne, które mogą skutkować obniżeniem podatku zobowiązane są do raportowania planowanych lub prowadzonych działań organom podatkowym.

Jakkolwiek w założeniach autorów nowych przepisów raportowanie schematów podatkowych miało objąć głównie duże, międzynarodowe podmioty gospodarcze, to jednak warto zwrócić uwagę, że może ono dotknąć także mniejsze podmioty i to nie koniecznie w związku z transakcjami z innymi przedsiębiorcami.

W wyjaśnieniach opublikowanych ostatnio przez Ministerstwo Finansów wskazano bowiem, że schematem podatkowym jest przykładowo wprowadzenie 50% kosztów uzyskania przychodu przy umowach o pracę.