Wśród przedsiębiorców pojawiają się pytania o to, do kiedy ich pracownikom przysługuje okres ochronny w związku z dofinansowaniem uzyskanym z tarczy antykryzysowej. Zarówno w przypadku dotacji z art. 15g, jak i z art. 15gg specustawy o COVID-19 (ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U. poz. 374, ost.zm. Dz.U. poz. 1423) wprowadzono zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (dotyczący osób, na które uzyskano pomoc finansową). Według MRPIPS (stanowisko z 26 sierpnia 2020) zakaz wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika obejmuje wyłącznie okres, przez który wynagrodzenia oraz środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy były finansowane ze środków FGŚP. Zakaz obejmuje zatem wyłącznie okres, przez który faktycznie przysługiwało dofinansowanie, natomiast moment przekazania środków FGŚP przez Wojewódzki Urząd Pracy jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Zgodnie z umowami zawieranymi z WUP rozliczenie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników pozyskanych z wojewódzkich urzędów pracy powinno być przez firmę dokonane do 30 dni po upływie okresu dofinansowania. Szczegółowe zasady rozliczeń określone zostały jednak dopiero w lipcu. MRPiPS w swoim stanowisku z 4 sierpnia 2020 wskazuje, że w sytuacji, gdy przykładowo przedsiębiorca dofinansowanie za kwiecień otrzymał dopiero w czerwcu, to wówczas termin na rozliczenie liczy się od dnia otrzymania dofinansowania przez wnioskodawcę i będzie potrzebna weryfikacja rozliczenia i ewentualna korekta z uwzględnieniem zasad przyjętych w lipcu.